Gemeente Den Haag
Den Haag, 17 december 2009

Buurtschap Centrum 2005, Dierenselaan/Apeldoornselaan en de Keizerstraat worden BIZ
Den Haag krijgt in 2010 drie Bedrijven Investeringszones

De ondernemers van Buurtschap Centrum 2005, de Keizerstraat en de Dierenselaan/Apel­doornse­laan hebben er in grote meerderheid voor gekozen om Bedrijven Investeringszone (BIZ) te worden. Wethouder Henk Kool (Economie) maakte de uitslag van de stemming gisteravond bekend, in aanwezigheid van staatssecretaris Heemskerk van Economische Zaken en KvK-directeur Zandsteeg.

De afgelopen weken hebben de betrokken ondernemers hun stem kunnen uitbrengen over plannen om hun winkelgebied aantrekkelijker te maken en daarvoor een BIZ op te richten. Van Buurtschap 2005 (Denneweg en omgeving) was 82 procent voor, van de Keizerstraat 67 procent en van Apeldoornselaan/Dierenselaan 79 procent. De BIZ stelt de ondernemers in staat de plannen zelf uit te voeren.

Den Haag is hiermee de eerste van de vier grote steden waarin Bedrijven Investeringszones van start gaan. Staatssecretaris Heemskerk, zelf een Hagenaar, was daar dan ook heel tevreden over. 'Het is goed om te zien dat ook in Den Haag ondernemers elkaar vinden en gezamenlijk werken aan een schoon, heel, veilig en nog aantrekkelijker stadscentrum. Daar profiteren uiteindelijk de ondernemers, de gemeente en de burgers van', aldus staatssecretaris Heemskerk. De BIZ-status treedt 1 januari 2010 in werking. De Haagse gebieden behoren tot de eerste BIZ-en in Nederland.

De BIZ is een voorziening voor ondernemers die dit jaar in het leven geroepen is door het ministerie van Economische Zaken. Ondernemers en bedrijven kunnen gezamenlijk een BI-zone aanwijzen, waarbinnen ze samen investeren in de kwaliteit van hun bedrijfsomgeving. Bij voldoende draagvlak krijgt het gebied de BIZ-status en betalen alle ondernemers mee. De gemeente stelt hiervoor een heffing in en keert de opbrengst volledig uit aan de BIZ-vereniging die de activiteiten uitvoert. Voorwaarde is wel dat minstens de helft van de ondernemers in het gebied zijn stem uitbrengt over de plannen en dat minstens twee derde voor stemt.

De drie Haagse gebieden begonnen in juni van dit jaar met de voorbereiding voor de Bedrijven Investeringszone. Er zijn businessplannen gemaakt, waarin omschreven is wat er met het ingebrachte geld (in de drie gebieden vastgesteld op de 300 à 400 euro op jaarbasis per ondernemer) bekostigd moet worden. Tot slot werd er een stemming georganiseerd om te meten of er voldoende draagvlak voor de BIZ bestond. In alle drie gebieden is die positief uitgevallen. Ook de opkomst in de gebieden was goed: in Buurtschap 2005 bracht 72 procent van de ondernemers zijn stem uit, in Apeldoornselaan/Dierenselaan 59 procent en de Keizerstraat 61 procent.

Wethouder Kool is verheugd met het resultaat: 'Den Haag loopt voorop en dat is een mooi succes voor de stad. De BIZ is van, voor en door ondernemers. Het is mooi dat deze ondernemers zelf het initiatief nemen.' De gemeente Den Haag ondersteunt iedere BIZ met een bedrag van 30.000 euro over een periode van vijf jaar.

Ook directeur Gert Zandsteeg van de Kamer van Koophandel Den Haag prees de initiatiefnemers voor hun pionierswerk: 'Ik ben ervan overtuigd dat nog vele andere ondernemers die ook een BIZ in hun winkelgebied of bedrijventerrein willen starten, van al het werk dat is gedaan kunnen profiteren.'Gemeente Den Haag