Ingezonden persbericht

Persbericht

Donderdag 17 december 2009

D66 Rotterdam: Aboutaleb moet tanden laten zien

IJzersterk leiderschap is wat D66 Rotterdam eist van de burgemeester in zijn rol als korpsbeheerder. De sociaal-liberalen zijn van mening dat Rotterdam 'zijn tanden moet laten zien' naar aanleiding van de strandrellen bij Hoek van Holland en de uitkomsten van het COT-rapport. Dat stelde Salima Belhaj, fractievoorzitter, tijdens het gemeenteraadsdebat dat vandaag werd gehouden. Belhaj: "De burgemeester moet mij overtuigen dat hij de zaak in de hand heeft, en dat hij vertrouwen heeft dat onder de leiding van de huidige korpsleiding de broodnodige verbeteringen plaats zullen vinden," aldus Belhaj, "de korpschef en de hoofdofficier van Justitie dienen hun volledige verantwoordelijkheid te nemen. We zullen het plan van aanpak in januari uiterst kritisch hierop beoordelen."

Het plan in het nieuwe jaar leidt wat D66 betreft tot een situatie waarin zo'n opeenstapeling van fouten onmogelijk wordt. Belhaj: "We willen hier niet na het volgende grote evenement weer zitten". Verbeteringen staan volgens D66 niet gelijk aan meer protocollen. Belhaj: "We moeten juist inzetten op de kracht van politieagenten, die ligt in hun inschattingsvermogen en assertiviteit. Door nog meer hiërarchie en regels wordt er steeds minder op de kwaliteiten van politieagenten vertrouwd, waardoor het net als in Hoek van Holland kan gebeuren dat vitale informatie niet de juiste mensen bereikt."

Particuliere beveiligers

De sociaal-liberalen zijn dan ook kritisch over ondergekwalificeerde particuliere beveiligers en medewerkers van Stadstoezicht als alternatieven voor politieagenten. Belhaj: "In Hoek van Holland heeft de particuliere beveiliging veel steken laten vallen. Dit valt te verwachten als we van deze mensen vragen dat ze het werk van veel beter getrainde politieagenten overnemen." D66 roept de gemeente als vergunningverlener op om in de toekomst ervoor te zorgen dat er voldoende gekwalificeerde handhavers aanwezig zijn.

C2000

De discussie over de rol van het C2000 communicatiesysteem is de afgelopen weken enigszins ondergesneeuwd. Wat betreft D66 ten onrechte. Belhaj: "Zolang C2000 tijdens cruciale momenten niet werkt, moet er altijd een alternatief voor handen zijn. Het blijft daarom extreem belangrijk dat de minister zo snel mogelijk een oplossing vindt."

Evenementenbeleid onder de loep

Niet alleen de politie, maar ook de gemeente moet volgens D66 drastische maatregelen nemen. Als het aan D66 ligt komt er een fundamentele discussie over het evenementenbeleid van Rotterdam. Belhaj: "Onderzoek wijst uit dat grootschalige evenementen veel publiek van buiten trekken en de nodige risico's met zich meedragen. Als het misgaat, speelt alcohol en drugs vaak een grote rol. We moeten ons afvragen of we dit nog wel willen en of het nog wel verantwoord is, ook in financiële zin, om de politieorganisatie keer op keer met dit soort gedonder te belasten." Volgens D66 is het wellicht een idee om in ons evenementenbeleid terug te keren naar een minder massale insteek, met meer ruimte voor bijzondere en fijnzinnige evenementen die meer zijn gericht op de Rotterdammers zelf. Belhaj: "We verwachten dat de burgemeester het voortouw neemt in deze heroriëntatie en willen hier stevig met hem over in debat."