Gemeenteraadsfractie D66 Utrecht
College laks met razendsnel internet

Wanneer Utrecht op glasvezel?

Fractievoorzitter Gerda Oskam: "Het is tekenend voor dit college dat ze helemaal geen stappen ondernemen om de D66-visie, ondersteund door het programma Randstad 2040, om Utrecht een knooppunt van kennis en cultuur te maken, te realiseren. De bezuinigingen op cultuur zijn daar al een schrijnend voorbeeld van, evenals de mindere inzet vanuit het college om studentenwoningen te laten bouwen. Maar daar komt ook de laksheid bij het invoeren van een razendsnel glasvezel. Nergens in Utrecht is het structureel mogelijk om via glasvezel snel te internetten en ook in andere zin gebruik te maken van de nieuwe media. Er zijn alleen wat particuliere initiatieven. D66 heeft al eens een raadsinformatieavond laten organiseren over de haalbaarheid van glasvezel in Utrecht. Het ligt er grotendeels al wel, maar dit college wil en kan er blijkbaar niets mee."

D66 diende op 29 mei 2008 een motie in over de invoering van glasvezel. Die werd overgenomen door het college. D66 stelde vervolgens schriftelijke vragen aan het college, waarbij het college aan gaf invoering van glasvezel te willen faciliteren door particuliere initiatieven te stimuleren. Oskam: "Het college ging in de berekening uit van gemeentelijke aanleg en exploitatie van glasvezel, wat natuurlijk helemaal niet kan, niet gewenst is en ook nog peperduur. Maar er kunnen wel overeenkomsten worden gesloten met aanbieders van glasvezel voor een benutting van het glasvezelnetwerk. Eindhoven, Amsterdam en gisteren Amersfoort hebben dit al gedaan. Het is echt een gemiste kans dat Utrecht niet mee doet in deze vlucht naar voren."

In Amersfoort is een overeenkomst gesloten met het bedrijf Glashart. Oskam: "Zij willen in vier jaar tijd de hele stad op het glasvezelnetwerk aansluiten. Amersfoort ziet het als een belangrijke stimulans voor de economische en maatschappelijke ontwikkelingen in de stad. En gelijk hebben ze. Ik heb de hoop opgegeven dat dit college dit nog inziet."

D66 heeft de snelle aansluiting op glasvezel in het verkiezingsprogramma staan voor de raadsperiode 2010-2014.

Noot voor de redactie,

Gemeenteraadsfractie D66 Utrecht