Provincie Gelderland
WANDELVERZEKERING OOK VOOR GELDERLAND

Gedeputeerde Staten van Gelderland hebben besloten een wandelverzekering in het leven te roepen. Hiermee kunnen grondeigenaren eventuele schade door onbekende wandelaars vergoed krijgen. De provincie rekent erop dat hierdoor meer grondeigenaren bereid zullen zijn wandelaars toegang te geven tot hun grond.

Veel grondeigenaren willen wel graag meewerken aan een wandelpad, maar zijn huiverig voor eventuele schade door wandelaars aan hun gebied, afrastering of dieren. Deze schade kan over het algemeen gedekt worden door de WA verzekering van de wandelaar, maar soms is de wandelaar niet zo netjes om zich te melden en zijn verantwoordelijkheid te nemen en blijft hij onbekend voor de grondeigenaar. In een dergelijke uitzonderlijk geval kan de grondeigenaar een beroep doen op de provinciale aansprakelijkheidsverzekering. In een aantal andere provincies is deze constructie al, wat goed functioneert.
Voorwaarde is wel dat de grondeigenaar een overeenkomst heeft gesloten met een wandelpad-ontwikkelaar (zoals Landschapsbeheer Gelderland) waarin de eigenaar de toestemming heeft gegeven om zijn terrein te laten betreden door wandelaars.

Wandelprovincie
Gelderland is al jaren wandelprovincie nummer 1. De NS dagtocht Dieren-Rheden werd tot de mooiste NS wandeltocht van Nederland verkozen.
Annelies van der Kolk, gedeputeerde Recreatie en Toerisme:"we zijn reuzetrots op onze positie en we zijn blij dat veel wandelaars onze gevarieerde provincie weten te waarderen. We zouden graag zien dat er meer wandeltochten komen van station naar station. Misschien kunnen ook de regionale vervoerders zoals in de Achterhoek hier extra initiatieven op ontplooien."

Gelderland doet er ook alles aan om deze positie te behouden en te versterken. Er zijn heel veel initiatieven. Door particulieren en door grondeigenaren. Zo zijn er netwerken van klompenpaden, laarzenpaden, kerkenpaden, struinpaden, ontdekpaden etc. Ook zijn er lokale ommetjes voor de wandelaar die een half uurtje wil wandelen in zijn directe omgeving. De initiatieven worden ondersteund door gemeenten, provincies en soms ook met Europese subsidies. Wandelen is gezond, voor lichaam en geest en de wandelaars vormen een goede bron van inkomsten.