Ingezonden persbericht

Eneco treedt toe tot EFL

Leden van European Federation for Living (EFL) zetten zich samen in voor duurzaam bouwen en wonen
Rotterdam, 17 december 2009 â¤* Eneco is toegetreden tot de European Federation for Living (EFL). De EFL is een Europees samenwerkingsverband van ondernemingen die actief zijn op het gebied van vastgoedontwikkeling, financiering en beheer. Eneco is het veertiende lid van de EFL. Het energiebedrijf bevindt zich in gezelschap van woningcorporaties, bouwondernemingen, vastgoedbanken en een projectontwikkelaar. De leden van de EFL zetten zich in voor het realiseren van duurzame woon- en leefomgevingen in de Europese Unie (EU). De nadruk ligt daarbij op energiezuinige en duurzame woningbouw, en op het gebruik van duurzaam opgewekte energie.
Eneco heeft de laatste jaren een grote expertise opgebouwd op het gebied van energie uit duurzame bronnen: wind, water, zon, warmte/koudeopslag (WKO) en biomassa. Zo heeft Eneco in de afgelopen tien jaar meer dan twintig WKO-projecten in Nederland gerealiseerd, zowel voor nieuwbouw als voor bestaande bouw. Bovendien investeert Eneco voortdurend in nieuwe duurzame technieken.
De EFL wil een concrete bijdrage leveren aan de milieu- en energiedoelstellingen van de EU. Het moderniseren en energiezuinig maken van bestaande woningen staat daarbij momenteel op de eerste plaats. Daarnaast staat de uitwisseling van kennis en ervaring centraal. Voorbeelden van die kennisdeling zijn de expertise van de passief-huistechnologie, het gebruik van innovatieve installatietechniek in de woningbouw en ervaringen rond het energetisch verbouwen van bestaande wooncomplexen. De EFL verzorgt onder andere kennisworkshops en werkbezoeken aan projecten voor de verschillende leden.
'Eneco zet volledig in op duurzame energie, want dat is de toekomst', zegt Marcel Dommisse, manager Commercie bij Eneco Warmte. 'De EFL is een platform waar alle kennis over duurzame energie bij elkaar komt. De uitwisseling van kennis zal de ontwikkeling van innovatieve technologieën versnellen. Hier profiteren de leden van de EFL van, maar zeker ook woningcorporaties, projectontwikkelaars en de bewoners van toekomstige nieuwbouw.'

'Eneco zet zich al jaren in voor een duurzame energievoorziening. Het bedrijf weet dat fossiele brandstoffen snel terrein verliezen aan duurzame alternatieven', zegt Rob van der Leij, voorzitter van de EFL. 'De EFL en Eneco kiezen voor elkaar, omdat ze hun ambities voor duurzaamheid delen. Eneco is bovendien een partner die met zijn kennis kan bijdragen aan EFL-projecten.'

Over Eneco
Eneco (www.eneco.nl) voert een geïntegreerde distributiestrategie en richt zich op productie, transport, handel, levering en meting van energie (elektriciteit, gas en warmte) en daaraan gerelateerde producten en diensten. Eneco transformeert zich naar een duurzame energieonderneming en investeert de komende jaren substantieel in duurzame energie. Eneco ontwikkelt duurzame-energieprojecten die werken met windkracht, waterkracht, zonlicht, biomassa en warmte. In totaal bedient het energiebedrijf circa twee miljoen zakelijke en huishoudelijke klanten. Eneco heeft zevenduizend medewerkers (= 6.300 FTE). Het hoofdkantoor is gevestigd in Rotterdam.