Universiteit van Tilburg
Christina van der Feltz-Cornelis benoemd tot hoogleraar Sociale psychiatrie

GGz Breburg Groep financiert bijzondere leerstoel

De Universiteit van Tilburg heeft Christina van der Feltz-Cornelis met ingang van 1 februari 2010 benoemd tot hoogleraar op de bijzondere leerstoel Sociale psychiatrie. De vijftien jaar oude leerstoel, die voorheen werd bekleed door prof. dr. P.P.G. Hodiamont, wordt bekostigd door GGz Breburg Groep. Hij is ondergebracht bij de sectie Klinische psychologie aan de Faculteit Sociale Wetenschappen.

De sociale psychiatrie is gericht op de gedragsgestoorde mens in zijn of haar omgeving. Wezenlijk daarin is de aandacht voor de wisselwerking tussen de sociale situatie van patiënten met depressie en angststoornissen en de (on)mogelijkheden van het individu. Christina Van der Feltz zal zich binnen haar leeropdracht richten op het bevorderen van de geestelijke gezondheid in de gemeenschap, consultatiemodellen en ketenzorg zoals collaborative care in settingen zoals de eerste lijn, de werkomgeving en het ziekenhuis. In samenwerking met de GGZ zal ze in nationaal en internationaal verband onderzoek verrichten naar suïcidepreventie en de rol van zowel lichamelijke als psychiatrische aandoeningen bij de behandeling. Haar doel is een betere herkenning en behandeling van psychische stoornissen en bevordering van de maatschappelijke integratie.

Prof. dr. Christina van der Feltz-Cornelis (1962, Terneuzen) behaalde haar artsexamen aan de UvA (cum laude, 1988), waarna ze de opleiding Psychiatrie volgde aan het AMC (SRC Psychiater, 1992). In 2002 promoveerde ze aan het VU Medisch Centrum op het proefschrift Psychiatric consultation for patients with somatoform disorder in general practice. In 2006 verwierf ze de titel Epidemioloog Wetenschappelijk onderzoeker (MSc ). Ze werkt momenteel als programmahoofd Diagnostiek en Behandeling bij het Trimbos-instituut en is psychiater in de academische polikliniek van het VUmc/GGZingeest. Op haar naam staan ruim 100 (inter)nationale publicaties. Als lid van het bestuur van de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie beheerde ze de portefeuille PR en maakte ze deel uit van diverse richtlijncommissies. Vanuit haar functie bij het Trimbos-instituut leidt ze het Depressie Initiatief: een landelijk initiatief gericht op uitrol van de multidisciplinaire richtlijn depressie en op evaluatie van de kosteneffectiviteit daarvan. Ze vertegenwoordigt Nederland in de European Alliance Against Depression en neemt deel aan een door de EU gefinancierd project gericht op suïcidepreventie, OSPI.

De GGz Breburg Groep biedt de inwoners van de regio Midden-Brabant en Breda professionele hulp bij psychische aandoeningen zoals depressie, angst of verwardheid. Kennisontwikkeling en wetenschappelijk onderzoek krijgen onder meer gestalte in de eigen leerstoel sociale psychiatrie en samenwerking met het UvT- instituut Tranzo. Hoogleraar Christina van der Feltz-Cornelis zal binnen GGZ Breburg waarnemend opleider zijn en een rol spelen bij het opzetten van een Topklinisch Centrum voor somatoforme stoornissen, Kort en Krachtig geheten.