Ingezonden persbericht

COSA's NLoket biedt naast Postregistratie module ook Zaaksysteem
Configureren en uitbreiden zonder automatiseringskennis

Vianen, 17 december 2009 - Na de introductie van de Postregistratie module breidt COSA, specialist op het gebied van business process management, document- en recordsmanagement, haar NLoket uit met het Zaaksysteem. Dit sluit aan op de Zaaktypencatalogus (ZTC) waar Nederlandse gemeenten gebruik van maken: een lijst met uniform vastgelegde namen van processen die als zaken kunnen worden uitgevoerd en als zaaktypen in een zakenmagazijn kunnen worden geconfigureerd. De ZTC maakt onderdeel uit van GEMMA, de GEMeentelijke Model Architectuur. NLoket, het elektronisch loket voor gemeenten, heeft een zaaktype catalogus die volledig GEMMA ZTC compliant is. Bovendien omvat het alle mogelijkheden van het ZTC+, zoals door Prof. Wouter Keller gedefinieerd. Deze toevoegingen maken het Zaaksysteem zeer breed en eenvoudig toepasbaar.

NLoket is uitgerust met een Document Management- en Archiefsysteem, volledig compliant met de NEN 2082 definities - de Nederlandse norm met eisen voor functionaliteit van informatie- en archiefmanagement in programmatuur. Dit betekent voor gemeenten dat NLoket ook als vervanging kan dienen voor het huidige Postregistratie- en Document Beheersysteem. Met NLoket kunnen gemeenten zelf hun zaaktype catalogus configureren en uitbreiden, zonder dat daar automatiseringskennis voor nodig is. Naar behoefte kan NLoket ook de aanvraagformulieren voor websites leveren en een persoonlijke internetpagina voor burgers ter beschikking stellen. De burger krijgt middels zijn DigiD wachtwoord volledig toegang tot alle persoonlijke zaken - op het niveau van door de gemeente vastgestelde statusberichten. De oplossing is via het internet beschikbaar voor burgers, bedrijven en de medewerkers van de gemeente.

"NLoket vertaalt zelf een zaaktype naar een afhandelproces en kan als Software as a Service (SaaS) afgenomen worden," aldus Sybrand Jongejans, CEO van COSA. "Daarmee is NLoket het zaaksysteem voor gemeenten dat geen investering vooraf vraagt en geen software implementatietraject kent."