Gemeente Utrecht

Aanbesteding hulp bij huishouden afgerond

De gemeente Utrecht heeft de Europese aanbesteding hulp bij het huishouden afgerond. Hiermee is de continuïteit van de huishoudelijke hulp voor Utrechters die deze zorg nodig hebben per 1 januari 2010 gewaarborgd. De gemeente heeft vandaag met vijf thuiszorgorganisaties contracten afgesloten voor een periode van twee jaar met een verlengingsoptie van maximaal twee jaar. Dit zijn T-Zorg, Thuiszorgservice Nederland (TSN), Zorggarant, Amant en Aveant. Inwoners van Utrecht kunnen zelf kiezen bij welke zorgverlener ze de huishoudelijke hulp afnemen.

De gemeente Utrecht heeft volgens de Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO) de verantwoordelijkheid om voldoende zorg in te kopen voor burgers die dat nodig hebben. Omdat de lopende contracten per 1 januari 2010 eindigden moest de gemeente de contracten Hulp bij het huishouden Europees aanbesteden. Zes verschillende partijen schreven zich hierop in.
De gemeente verklaarde half september 2009 twee inschrijvingen - waaronder die van Aveant - ongeldig, omdat ze niet voldeden aan de gestelde eisen in de aanbesteding. Aveant tekende hiertegen beroep aan en werd half november jl. door de voorzieningenrechter in het gelijk gesteld. De aanbestedingsprocedure met Aveant werd daarna zo snel mogelijk voortgezet en afgerond.

TSN en Aveant blijven als bestaande aanbieders per 1 januari 2010 huishoudelijke hulp bieden. Klanten die op dit moment hulp bij het huishouden ontvangen van een andere zorgaanbieder, zoals Zuwe, Nedzorg of Flexicare hoeven geen actie te ondernemen. Deze partijen maken onderdeel uit van het contract dat de gemeente met Aveant heeft afgesloten.