Waterschap Reest en Wieden


waterberging Zuidwest-Drenthe

Subsidie voor plannen gestuurde waterberging Zuidwest-Drenthe

De provincie Drenthe stelt een bedrag van 1.000.000 euro beschikbaar uit het programma Klimaat en Energie voor de realisatie van gestuurde waterberging in Zuidwest-Drenthe.

De eerste twee (van de in totaal vier) gebieden waar waterberging gerealiseerd gaat worden, zijn Panjerd-Veeningen en Traandijk-Oshaar. Door bij te dragen aan het realiseren van gestuurde waterberging in aanvulling op andere maatregelen wil de provincie samen met het waterschap Reest en Wieden wateroverlast bij extreme regenval voorkomen en de veiligheid van Zuidwest-Drenthe vergroten. Gestuurde waterberging wordt eens per 25 tot 100 jaar gedurende een korte periode gebruikt.

Gedeputeerde Tanja Klip-Martin is zeer verheugd dat de inrichting van het gebied nu van start kan. "In 2015 moeten wij voldoen aan de landelijk afgesproken normen voor wateroverlast. Daar hoort de inrichting van deze gebieden bij", licht zij toe. De provincie Drenthe heeft op 13 oktober 2009 de deelstructuurvisie "De aanwijzing van waterbergingsgebieden in Zuid-Drenthe" vastgesteld. Daarin staat welke gebieden in Zuid-Drenthe in noodgevallen ingezet kunnen worden om water tijdelijk op te slaan. Het gaat om gebieden in het werkgebied van de waterschappen Reest en Wieden en Velt en Vecht.

De Panjerd-Veeningen en de Traandijk liggen in het gebied van Reest en Wieden. Dijkgraaf Marga Kool: "We zijn als waterschap blij met deze subsidie; het maakt dat wij voor de burger verder kunnen met het veilig maken van dit deel van Drenthe. De klimaatverandering maakt dit soort projecten noodzakelijk."

Aanpak

Waterschap Reest en Wieden kan nu, in overleg en samenwerking met de gemeente De Wolden en andere partners, een inrichtingsplan gaan maken. In die fase worden de belangen en ideeën van omwonenden en omliggende agrariërs zorgvuldig betrokken. Ook is er straks inspraak mogelijk. In de inrichtingsplannen wordt meer concreet aangegeven waar kades en andere inrichtingswerken worden aangelegd. Op basis van het inrichtingsplan legt de gemeente de bergingsgebieden vast in de bestemmingsplannen. Het waterschap richt de gebieden uiterlijk in 2015 in. De totale kosten voor het inrichten van deze gebieden als waterbergingsgebied bedragen EUR 3.450.000,00.