Gemeente Nijefurd


Nijefurd ontvangt felicitaties van VROM

Team BAG.JPG

Nijefurd is de eerste Friese gemeente met een aansluiting op de Landelijke Voorziening basisregistraties Adressen en Gebouwen (BAG). De gemeente kreeg een telefonische felicitatie vanuit het Ministerie VROM. "De aansluiting is een verbetering van onze gemeentelijke dienstverlening. We zijn trots op deze prestatie", aldus Sjors Eiling, wethouder gemeente Nijefurd.

De BAG stelt gegevens centraal via een landelijke voorziening beschikbaar. Verschillende overheden, zoals bijvoorbeeld de Belastingdienst, kunnen en moeten hier gebruik van maken. Het systeem zorgt ervoor dat informatie over een pand snel en éénduidig beschikbaar is. Dit is niet alleen handig voor de overheid, maar ook voor hulpdiensten, zoals de brandweer. In een noodsituatie kan de brandweer hierdoor snel beschikken over actuele gebouw- en adresgegevens. De aansluiting op de BAG bestond uit verschillende onderdelen, zoals kwaliteitscontroles, toetsen op het berichtenverkeer tussen gemeente en landelijke voorziening en uiteindelijk een toelatingsaudit.

Projectmatige aanpak succesvol

Nijefurd pakt sinds enkele jaren met het intergemeentelijk samenwerkingsverband Zuidwest Friesland (ISZF) ICT- en automatiseringsprojecten succesvol op. Ook bij de invoering van de BAG is vanaf het begin intensief samengewerkt. Dankzij de gezamenlijke aanpak konden de gemeenten optimaal kennis met elkaar delen, ervaringen uitwisselen en werd op verschillende onderdelen schaalvoordeel behaald.

Lees voor meer informatie onderstaand artikel.
relevante downloads

* Artikel Samen de BAG te lijf.pdf (915.95 KB)