CNV Onderwijs

17 december 2009

Stem nu over de inzet voor een nieuwe cao-vo

Categorie: Algemeen nieuws

Enquête CNV Onderwijs levert 1300 reacties op

Stem nu over de inzet voor een nieuwe cao-vo

De enquête van CNV Onderwijs rond de inzet voor een nieuwe cao-vo is een groot succes geworden. Maar liefst 1300 leden en niet-leden hebben gebruik gemaakt van de mogelijkheid een persoonlijke top vijf samen te stellen van punten die ze graag in de cao geregeld willen zien. De punten die duidelijk het hoogst scoren zijn: behoud van vakantiedagen, een markconforme salarisverhoging, cao-afspraken om de werkdruk te verminderen en behoud van de BAPO.

De volledige uitslag van de enquête kun je hier bekijken.

Op basis van de uitkomsten van de enquête heeft CNV Onderwijs een concept inzet opgesteld voor de komende cao onderhandelingen. Vicevoorzitter van CNV Onderwijs Patrick Banis: `Door de economische crisis is de ruimte voor looneisen het komend jaar beperkt. Maar dat mag er niet toe leiden dat werknemers in het onderwijs opnieuw op achterstand worden gezet in vergelijking met andere sectoren. Wij willen een markconforme salarisontwikkeling met iets extra's voor het ondersteunend personeel dat immers niet kan profiteren van het Convenant Leerkracht. Verder zal CNV Onderwijs hard inzetten op behoud van vakantiedagen en op vermindering van de werkdruk voor leraren én ondersteunend personeel.'

Daarnaast wil CNV Onderwijs bereiken dat alle scholen nu eens echt werk maken van loopbaangesprekken, functioneringsgesprekken en beoordelingsgesprekken. Én van de mogelijkheid om bij een goede beoordeling een extra periodieke verhoging te geven. En CNV Onderwijs zet in op verbetering van de regelingen rond werk en privé en de positie van deeltijders.

De volledige concept cao inzet van CNV Onderwijs kun je hier bekijken.

Als lid van CNV Onderwijs kun je hier je stem uitbrengen over de concept cao-inzet.

Maak ook je collega's lid! Hoe meer leden hoe sterker de vuist die CNV Onderwijs kan maken voor een goede cao. Wie nu een of meer collega's lid maakt ontvangt een mooi cadeau. Kijk voor meer informatie op

http://www.cnvo.nl/ledenwervenleden

---