Ingezonden persbericht

150 ballonnen bij feestelijke start bouw wijkknooppunt De Daalder!

Donderdagmiddag lieten 150 leerlingen van de Montessorischool De Cilinder een ballon op voor de start van de bouw van hun nieuwe onderkomen in het wijkknooppunt De Daalder. De kinderen deden nog snel even een schietgebedje, want voor de ballon die het verste weg komt ligt een mooie prijs in het verschiet. Daarna sloeg wethouder Wim van Veen van de gemeente Alkmaar, aangemoedigd door twee stoere bouwvrouwen en onder toeziend oog van ongeveer 75 genodigden en omwonenden, de eerste paal van het nieuwe wijkknooppunt in de grond.

Na dit alles toog een lange feestelijke stoet naar het tijdelijke onderkomen van het wijkcentrum Daalmeer. Onder het genot van een kopje koffie sprak directeur/bestuurder van woningstichting Kennemer Wonen, Dick Tromp over maatschappelijk ondernemen, een van de belangrijkste peilers van Kennemer Wonen. Het wijkknooppunt De Daalder is daar een mooi voorbeeld van. Daarna sprak Martin van Hooff, namens de initiatiefnemers over hoe dit project van de grond is gekomen.

Na jarenlange voorbereidingen is het dan eindelijk zo ver gekomen. De bouw van het wijkknooppunt gaat echt beginnen. Als alles volgens planning verloopt, verrijst het komende jaar, op de oude plek van de Montessorischool De Cilinder en wijkcentrum Daalmeer aan de Johanna Naberstraat, een nieuw multifunctionele accommodatie voor onderwijs, welzijn en zorg. Het wijkknooppunt is een plaats waar organisaties die werkzaam zijn op het gebied van zorg, welzijn en wonen intensief met elkaar samenwerken om de bewoners nu en in de toekomst zo goed en volledig mogelijk van dienst te zijn. Denk bijvoorbeeld aan ontmoetingsruimten, diverse zorgdiensten waaronder een prikpunt en 24-uurszorg in de omliggende wijk, een activiteitenaanbod, kinderopvang of basisonderwijs met buitenschoolse opvang. Ook komen er ruimtes van waaruit op vaste dagdelen per week ondersteuning op allerlei maatschappelijk gebied mogelijk is. Het is een uniek project waar leren, welzijn, zorg en wonen gecombineerd worden. Daarnaast worden er 8 sociale huurwoningen en 20 vrije sectorwoningen gebouwd en komt er een woonvoorziening voor 24 cliënten van De Waerden en Magentazorg.

Met het feestelijke startsein voor de bouw van wijkknooppunt De Daalder is voor alle toekomstige gebruikers zicht gekomen op een mooie nieuwe huisvesting medio 2011. Al lijkt dat voor de kinderen van de Montessorischool nog erg ver weg. Die wachten eerst vol spanning of hun kaartje wordt teruggestuurd uit een of ander ver land.

Noot voor de redactie (