Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Rapportage publiek gefinancierde topinkomens conform Wopt

17 december 2009

Mede namens de bewindslieden van Volksgezondheid, Welzijn en Sport stuurt de minister hierbij de rapportage van publiek gefinancierde topinkomens conform de Wet Openbaarmaking uit Publieke middelen gefinancierde Topinkomens (Wopt) en de inkomensgegevens en rapportage van bestuurders van zorginstellingen uit de jaarverslagen 2008.

In voorliggende rapportage worden de afzonderlijke publicaties uit de diverse jaarverslagen integraal gerapporteerd. De rapportage is opgesteld op basis van de meldingen bij BZK én bij het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Het gaat hierbij derhalve om gegevens die reeds eerder dit jaar in de jaarverslagen van de betreffende instellingen zijn gepubliceerd. De verantwoordelijkheid voor de juistheid van de gegevens ligt bij de individuele organisaties.

De organisaties zijn in de rapportage alfabetisch gerangschikt. In verband met de leesbaarheid van de rapportage is de informatie per gemelde functionaris op een regel weergegeven. Omdat er meer informatie is dan er per regel leesbaar op een pagina kan worden weergegeven, is de rapportage als volgt opgeknipt:

Deel 1 betreft de meldingen zonder ontslagvergoeding
- 1a: overzicht van de overschrijdingen
- 1b: motivering voor overschrijding
Deel 2 betreft de meldingen waarbij sprake is van een ontslagvergoeding
- 2a: overzicht van overschrijdingen met ontslagvergoedingen 2008
- 2b: motivering voor overschrijding
Deel 3 betreft het overzicht van organisaties die niet of veel te laat hebben gereageerd.

Bestanden


* Aanbiedingsbrief rapportage Wopt| Pdf-icoon Pdf-bestand Zie het origineel

* 1a. Overschrijding zonder ontslag| Pdf-icoon Pdf-bestand Zie het origineel

* 1b. Overschrijdingen zonder ontslagvergoedingen motiveringen| Pdf-icoon Pdf-bestand
* 2a. Overschrijding door ontslag| Pdf-icoon Pdf-bestand
* 2b. Overschrijdingen door ontslag vergoedingen motiveringen| Pdf-icoon Pdf-bestand
* 3. Non respons Wopt verantwoording 2008| Pdf-icoon Pdf-bestand