GroenLinks

GL: Iedereen in de jeugdzorg moet toezicht krijgen

17 december 2009

GroenLinks wil dat er geen kwetsbare kinderen meer worden doorverwezen naar particuliere jeugdzorginstellingen. In particuliere instellingen is geen toezicht op kwaliteit en veiligheid. Dat komt omdat de Inspectie Jeugdzorg niet bevoegd is hier te controleren.

Kamerlid Dibi wil ook dat de dat de bevoegdheden van de Inspectie Jeugdzorg worden verruimd, zodat zij ook in particuliere instellingen kunnen controleren.

Wantoestanden
In de zomer stelde Tofik Dibi al Kamervragen aan minister Rouvoet toen bleek dat er twintig kinderen werden weggehaald in twee particuliere instellingen nadat hier wantoestanden waren aangetroffen. Het personeel was niet opgeleid en kinderen liepen weg. De minister antwoordde dat er in het vervolg geen kinderen meer zouden worden geplaatst in particuliere instellingen als deze niet vallen onder de Wet op de jeugdzorg. Dat dit nu toch is gebeurd is niet alleen zorgelijk voor deze kinderen, maar toont ook het onvermogen aan van de minister, aldus Dibi.

Schriftelijke vragen van het lid Dibi (GroenLinks) aan de minister voor Jeugd en Gezin over Bureau Jeugdzorg die toch kinderen doorverwijst naar particuliere instellingen zonder toezicht?

1. Bent u bekend met het bericht (De Volkskrant, 17 december 2009) waaruit blijkt dat Bureau Jeugdzorg toch kinderen heeft doorverwezen naar particuliere jeugdzorginstellingen terwijl dit niet mag omdat hier geen toezicht is door de Inspectie Jeugdzorg?

2. Welke acties heeft u ondernomen nadat u hiervan op de hoogte werd gesteld?

3. Deelt u de mening dat dit niet strookt met uw antwoorden op mijn eerder gestelde Kamervragen (6 juli 2009, nr. 3509) waarin u aangaf dat dit niet meer zal gebeuren? Zo nee, waarom niet? Zo ja, hoe kunt u dit verklaren?

4. Hoe gaat u erop toezien dat er vanaf nu echt geen kinderen meer worden doorverwezen van Bureau Jeugdzorg naar particuliere instellingen?

5. Bent u voorts bereid ervoor te zorgen dat de bevoegdheden van de Inspectie Jeugdzorg worden verruimd zodat zij ook controle kunnen uitoefenen in particuliere instellingen? Zo nee, waarom niet? Zo ja, kunt u de Kamer daarover informeren?GroenLinks