Ordina Beheer NV

PERSBERICHT

Gemeenten en overige bestuursorganen maken zich klaar voor de invoering van de GBA als basisregistratie

Ordina helpt Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties bij de versnelling van de invoering

Nieuwegein, 25 november 2009

Het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft Ordina geselecteerd als adviseur ten behoeve van de invoering van de Gemeentelijke Basisadministratie (GBA) als basisregistratie. Als onderdeel van deze overeenkomst onderzoekt Ordina de status met betrekking tot de invoering van de GBA als basisregistratie bij alle gemeenten en overige bestuursorganen die afnemer zijn van GBA-gegevens. Tevens adviseert zij de gemeenten en overige bestuursorganen over knelpunten en hoe deze op tijd kunnen worden opgelost.

De invoering van de GBA als basisregistratie is voor bestuursorganen een wettelijke verplichting. In de GBA zijn actuele persoonsgegevens van burgers opgeslagen. Alle gemeentelijke diensten en bestuursorganen moeten bij het uitvoeren van hun publiekrechtelijke taken vanaf 1 januari 2010 gebruik maken van actuele en authentieke gegevens uit de GBA. Dit vereist organisatorische aanpassingen bij de diverse instanties, inclusief aanpassingen van processen en systemen.

De staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties meldde in juni van dit jaar aan de Tweede Kamer dat duidelijk werd dat veel gemeenten en overige bestuursorganen nog niet klaar zouden zijn voor de gestelde deadline van 1 januari 2010. Om een beter beeld te krijgen van de knelpunten bij de invoering van de GBA als basisregistratie en te helpen deze op te lossen, is deze versnellingsactie opgezet. De staatssecretaris beoogt hiermee dat meer gemeenten en bestuursorganen op 1 januari 2010 gereed zullen zijn met de invoering van de GBA als basisregistratie dan in juni was voorzien.

Op 17 december 2009 presenteert het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties samen met Ordina de resultaten van deze versnellingsactie op een congres voor gemeentelijke bestuurders en afnemers van de GBA.

Over Ordina Ordina werkt met circa 4.250 medewerkers in de Benelux aan de verbetering van bedrijfsprocessen. Wij doen dit door te adviseren, ondersteunende applicaties te ontwikkelen, te implementeren, te integreren en te beheren of gehele bedrijfsprocessen, inclusief ondersteunende ICT, over te nemen. Ordina N.V. is opgericht in 1973 en het aandeel is genoteerd aan Euronext Amsterdam en maakt onderdeel uit van de Midkap index.