Gemeente Delft

Ontwerpwedstrijd afvalinzameling Delft van start

'Hoe kunnen we afval ophalen zonder dat dit zwerfafval veroorzaakt?' Om het antwoord op deze vraag te vinden schrijft de gemeente een ontwerpwedstrijd uit. Hoofdprijs: ¤ 30000,-. Studenten en particulieren kunnen deelnemen. Wie wil meedoen is welkom op donderdag 17 december om 15.00 uur bij Avalex aan de Schieweg 99, waar een expertmeeting wordt gehouden.

Wethouder Anne Koning: 'Probleem is dat veel zwerfafval ontstaat bij het in vuilniszakken inzamelen van afval in de binnenstad en van oud papier in de hele stad. Het terugdringen van zwerfafval is een speerpunt in ons beleid. Daarom zijn we op zoek naar innovatieve oplossingen. Het moet in kennisstad Delft mogelijk zijn om die te vinden!'

Omdat in de binnenstad te weinig ruimte is voor de standaard afvalcontainers moeten bewoners en de meeste bedrijven hun afval nog steeds aanbieden in gewone afvalzakken. Deze vuilniszakken worden nogal eens vernield door katten en meeuwen, waardoor het afval op straat terechtkomt.

Papier en karton wordt in de hele gemeente elke week huis-aan-huis opgehaald Een klein deel van de inwoners gebruikt daarvoor blauwe minicontainers, die geen overlast veroorzaken. Het overgrote deel van de inwoners biedt het oud papier echter aan in bundels, stapels, tasjes of dozen. Als de wind hier vat op krijgt komt de inhoud vaak op straat terecht.

Daarom wil de gemeente op zoek naar inventieve oplossingen waarbij de vuilniszakken worden vervangen door iets anders en oud papier beter kan worden gescheiden en aangeboden. Voor deze ontwerpwedstrijd werkt gemeente Delft samen met TU Delft, INHolland, Haagse Hogeschool en Avalex. Het is een project in het kader van de afvalnota uit 2008.

Deelnemers kunnen hun ontwerp tot uiterlijk 22 januari 2010 insturen. De bekendmaking van de winnaars en de uitreiking van de prijs vinden plaats op 10 februari 2010. Meer informatie over de ontwerpwedstrijd en de voorwaarden op www.gemeentedelft.info/afvalwedstrijd.

Voor mogelijke deelnemers aan de wedstrijd vindt op 17 december om 15.00 uur een expertmeeting plaats bij Avalex aan de Schieweg 99.

Noot voor de redactie (