Universiteit van Amsterdam

Een pragma-dialectische benadering van beschuldigingen van inconsistentie
Promotie Taalbeheersing

donderdag 17 december, 12.00 uur
Dima Mohammed geeft een argumentatieve uiteenzetting van een specifieke discussiezet in Prime Minister's Question Time, het vragenuurtje van de minister-president in het Britse Lagerhuis. Ze deed een pragma-dialectisch onderzoek naar beschuldigingen van inconsistentie die de minister-president doet in reactie op standpunten die door Members of Parliament (MP's, parlementsleden) van de oppositie naar voren zijn gebracht. Daarin uiten zij kritiek op beleid, acties of plannen van de regering. Het is gebruikelijk dat de minister-president de gebondenheid van de MP aan het kritische standpunt bestrijdt door te wijzen op een vermeende inconsistentie tussen de huidige kritiek van de MP en een andere positie die aan hem kan worden toegeschreven. Mohammed geeft zowel een empirische uiteenzetting als een uiteenzetting die kritisch inzicht biedt in dergelijke reacties. Mw. D.A. Mohammed: 'The honourable Gentleman should make up his mind': Strategic Manoeuvring with Accusations of Inconsistency in Prime Minister's Question Time. Promotoren zijn dhr. prof. dr. F.H. van Eemeren en dhr. prof. dr. E.C.W. Krabbe (RUG).
Locatie: Agnietenkapel, Oudezijds Voorburgwal 231, Amsterdam.

Meer informatie over de items in deze agenda kunt u krijgen bij de afdeling Persvoorlichting, tel. 020 - 525 2695, e-mail: persvoorlichting@uva.nl. Met vragen over plechtigheden Geneeskunde kunt u contact opnemen met AMC Voorlichting, tel. 020 - 566 2929.