Gemeente Utrecht


| |
|Datum 11 december 2009                        |
|                                   |
|Start inspraak Aanpak Kanaleneiland Zuid               |

|Utrechters kunnen van 17 december tot en met 27 januari 2010 hun   |
|mening geven over de Aanpak Kanaleneiland Zuid. Het plan bevat    |
|voorstellen voor vernieuwingen van het gebied en herontwikkeling van |
|locaties, voor een betere uitstraling van de buurt. De gemeente en de |
|woningcorporaties Bo-Ex , Mitros en Portaal hebben het plan van aanpak|
|opgesteld in nauwe samenwerking met de bewoners.           |
|                                   |
|Om op korte termijn al resultaat te zien, concentreert het plan zich |
|nu vooral op fysieke vernieuwingen van de buurt. Gemeente en     |
|corporaties gaan portiekflats, speelplekken en woningen opknappen, er |
|komt meer en beter 'groen' in de wijk en het Marco Poloplantsoen wordt|
|vernieuwd. Tegelijkertijd zijn er ook plannen voor de lange termijn. |
|De komende jaren krijgen basisscholen nieuwe gebouwen en gaan     |
|verhuizen in de buurt. De locaties die hiermee beschikbaar komen,   |
|krijgen een nieuwe bestemming voor nieuwbouw of voorzieningen. De   |
|doelstelling is het verbeteren van de woon- en leefomgeving voor   |
|iedereen. Vanaf 2010 gaat de gemeente de eerste maatregelen al    |
|uitvoeren: de Krajicek Playground wordt verbeterd en de eerste    |
|portiekflats worden gerenoveerd.                   |
|                                   |
|Breed draagvlak Aanpak bij bewoners                  |
|De gemeente heeft bewoners actief betrokken bij de totstandkoming van |
|de aanpak. Bewoners toonden hierbij vooral interesse in concrete   |
|plannen om de buurt mooier te maken en het negatieve imago van    |
|Kanaleneiland Zuid om te buigen naar een positief beeld. Met deze   |
|aanpak wordt aan deze uitdrukkelijke wens gehoor gegeven.       |
|                                   |
|Inspraakperiode                            |
|De Aanpak Kanaleneiland Zuid wordt op 16 december gepubliceerd. De  |
|inspraakperiode loopt van 17 december tot en met 27 januari. Bewoners |
|kunnen in deze periode hun mening geven op de gemaakte plannen. Daarna|
|volgt besluitvorming in de gemeenteraad.               |
|De Aanpak is vanaf 17 december te downloaden op            |
|www.utrecht.nl/zuidwest en is tevens in te zien bij Wijkbureau    |
|Zuidwest, Marco Pololaan 71 te Utrecht, ma. t/m vr. van 09.00 tot   |
|17.00 uur. Ook kunnen belangstellenden de stukken inzien bij Balie  |
|Bouwen, Wonen en Ondernemen van StadsOntwikkeling,          |
|Rachmaninoffplantsoen 61 te Utrecht, ma. t/m vr. van 09.00 tot 17.00 |
|uur.                                 |
|                                   |
|Aanpak Kanaleneiland Zuid is een maatregel uit het wijkactieplan   |
|Kanaleneiland. Hierin staan maatregelen die komende jaren nodig zijn |
|om in Kanaleneiland het verschil te maken. Door gemeente, corporaties |
|en bewoners (organisaties) wordt hard gewerkt om van Kanaleneilend een|
|krachtwijk te maken: een vitale woon-, werk- en leefomgeving waar het |
|prettig wonen is en waar mensen betrokken zijn bij de samenleving.  |

Gemeente Utrecht