BTMO, De nieuwe inspiratiebron over de maatschappelijke onderneming

17/12/2009 08:00

SDU uitgevers

BTMO, Bestuur en Toezicht Maatschappelijke Onderneming is een plek voor kennisuitwisseling en inspiratie voor ieder die zich bezighoudt met het bestuur van en toezicht op de maatschappelijke onderneming. Een (kwartaal)magazine vormt de basis die wordt aangevuld met een maandelijkse nieuwsbrief, een interactieve website (voorjaar 2010), een jaarlijks congres en andere (online) vormen van ervaringen en kennisdeling.

BTMO, ondersteund door het Centrum voor het Bestuur van de Maatschappelijke Onderneming, voorziet de lezer van concrete en aansprekende voorbeelden uit de praktijk. De auteurs staan stil bij dilemma's behorend bij het vaststellen van de effectiviteit van maatschappelijke ondernemingen. Bovendien biedt het ruimte voor visies en meningen van bij de praktijk betrokken organisaties.

Bij dit persbericht is een bijlage zichtbaar op www.perssupport.nl