Korps Landelijke Politiediensten

Afdoening onderzoek uitzending Peter R de Vries

Driebergen, 17-12-2009 o De vijf radarwaarnemers van het Korps landelijke politiediensten (KLPD), die te zien waren in de uitzending van Peter R. de Vries, hebben een bekeuring gekregen voor hun vertoonde weggedrag.

Het OM heeft de politie geadviseerd deze Mulderbeschikkingen aan de overtreders op leggen. De korpschef van het KLPD beraadt zich op de aanvullende disciplinaire maatregelen. Dit is besloten naar aanleiding van het onderzoek door Bureau Veiligheid en Integriteit van het KLPD.

Extra maatregelen
Naast bekeuringen én het disciplinaire traject heeft het diensthoofd van de Verkeerspolitie van het KLPD nog een aantal extra maatregelen genomen. Alle voertuigen van de radarwaarnemers zijn inmiddels voorzien van een begrenzer. De voertuigen worden in de toekomst ook voorzien van een zogenaamde 'Black Box'. Voor de aanschaf hiervan wordt aansluiting gezocht bij een lopende Europese aanbesteding en kan om die reden nog niet direct worden ingebouwd.

Opleiding en integer rijgedrag
De frequentie van de rijinstructie van de medewerkers is verhoogd. Zij gaan nu jaarlijks op herhaling. Integer rijgedrag krijgt tijdens deze instructie ruimschoots de aandacht. Het integer rijgedrag zal ook regelmatig terugkeren in het werkoverleg. De controle hierop en de aansturing van de medewerkers zal worden aangescherpt.