Gemeente Utrecht


Mondelinge vragen van VVD fractie over gevolgen bezuinigen politie in 2010 en verder

Na vragen van de VVD fractie in de gemeente Houten is duidelijk geworden dat de bezuinigingsmaatregelen van dit kabinet op de politie ertoe leidt dat de veiligheid in Utrecht er de komende jaren bij in zal schieten. Een exploitatietekort van 11,3 miljoen euro voor 2010, de afname van het aantal politiemensen in regio Utrecht met 153 mensen, een algemene externe vacaturestop en een negatief eigen vermogen. Dit leidt zeker tot bezuinigingen in de operationele capaciteit, oftewel minder blauw op straat en dat in een gemeente die een grote bevolkingsgroei tegemoet gaat zien en waar de veiligheidsbeleving van de bevolking afneemt.
De VVD fractie heeft de laatste maanden de burgemeester meerdere malen bevraagd op dit punt. Het zal u duidelijk zijn dat de VVD van mening is dat politiemensen respect verdienen voor het werk, dat zij vaak onder moeilijke omstandigheden doen. Te weinig politie en te weinig handhaving tasten de kerntaak van de gemeente aan: het zorgen voor voldoende veiligheid voor de Utrechters en het bestrijden van de toenemende hufterigheid op straat. Laatst bleek al dat de politie zaken op de plank moet leggen, vanwege een tekort aan capaciteit. Het ging zelfs om zedenzaken. We geven meer uit aan ontwikkelingshulp dan aan de politie. Je vraagt je af waar dit kabinet mee bezig is?
De burgemeester heeft na vragen op 27 oktober gezegd dat voor 2010 en 2011 de bezuinigingen feitelijk geen effect hebben op het politiekorps in Utrecht. Graag wil de VVD fractie naar aanleiding van deze nieuwe inzichten de burgemeester de volgende vragen stellen:

1. Welke gevolgen heeft de aankomende zwakke financiele positie voor de slagkracht van de politie?
2. Onderschrijft u nog steeds dat voor 2010 en 2011 er geen gevolgen zijn voor het aantal agenten op straat? Zo ja, hoe verhoudt zich dat tot de afname met 153 fte in periode 2010 - 2013?
3. Indien ook na het normkostenonderzoek en de uitwerking van de bezuinigingen officieel blijkt dat blauw op straat gaat verdwijnen, op welke manier wilt u dan toch de veiligheid en openbare orde in Utrecht garanderen?
4. Bent u het met de VVD eens dat het aantal boa's niet alleen via de huidige kwaliteitsimpuls mogelijk op peil gehouden moet worden, maar juist sterk moet toenemen om de de veiligheidsbeleving van de Utrechters te versterken en de hufterigheid te bestrijden?
5. Wat gaat u doen in de richting van de minister om het tij te keren?


---- --