Maastricht University

Trefwoorden: psychose, emotionele ontregeling, adolescenten
Promotie mw.drs. Maria de Gracia Dominguez Barrera Faculty of Health, Medicine and Life Sciences.

Promotor: Prof.dr. J. van Os; co-promotores: Dr. L. Krabbendam, VUA; Dr. M. Wichers. Titel: "A dynamic Model of the Onset of Clinical Psychosis from an Epidemiological Perspective".
Donderdag 17 december 2009, 16.00 uur

Hoewel psychose vaak wordt beschouwd als een zeldzaam verschijnsel dat ver af staat van normale menselijke ervaringen, blijken psychotische ervaringen ook in lichtere mate voor te komen bij circa tien procent van de algemene populatie. In dit proefschrift wordt in een grote steekproef van adolescenten en jong-volwassenen onderzocht welke processen een rol spelen bij de overgang van lichte psychotische ervaringen naar een klinische psychotische stoornis. Gewoonlijk zijn de subklinische psychotische ervaringen van voorbijgaande aard. Onder invloed van stressgerelateerde omgevingsfactoren kunnen deze ervaringen echter blijven bestaan en evolueren tot een klinische, psychotische stoornis. Op basis van deze resultaten is een dynamisch model ontwikkeld dat beschrijft hoe individuele kwetsbaarheid, omgevingsfactoren en emotionele ontregeling interacteren in de overgang van lichte psychotische ervaringen naar psychotische stoornis.

Caroline Roulaux
Press Officer
Marketing & Communications
caroline.roulaux@maastrichtuniversity.nl
www.maastrichtuniversity.nl

Bonnefantenstraat 2, 6211 KL Maastricht
Postbus 616, 6200 MD Maastricht
T +31 43 388 5229 F +31 43 388 5225
M +31 6 4602 4992