Gemeente Brummen


Agenda besluitvormende raadsvergadering december

(Oorspronkelijke publicatie datum: 05-12-2009)

Donderdagavond 17 december 2008 vindt de laatste besluitvormende raadsvergadering van dit jaar plaats. Op de agenda staan twee onderwerpen waarover de raadsleden in ieder geval willen spreken voordat ze een besluit gaan nemen. Ook telt de agenda tien zogenaamde hamerstukken en een groot aantal documenten waarvan de gemeenteraad kennis neemt. De raadsvergadering is zoals gebruikelijk openbaar en begint om 20.00 uur in de raadzaal van het gemeentehuis in Brummen. U bent dus van harte welkom om de vergadering bij te wonen.

Een agendapunt waarover de gemeenteraad in ieder geval gaat spreken is het bestemmingsplan voor het buitengebied. Dit plan stond ook al op de agenda van de besluitvormende raadsvergadering van november, maar is toen door de raad doorgeschoven naar de decembervergadering. Het andere onderwerp dat als bespreekstuk op de agenda staat is de afvalstoffenheffing 2010.

Enkele andere onderwerpen die als hamerstuk op de agenda staan zijn: intrekken van de route gevaarlijke stoffen, de Algemene subsidieverordening, een kadernota over de regionalisering van de brandweer en de overdracht van het beheer en onderhoud van de fietspaden door de recreatiegemeenschap Veluwe naar de gemeente Brummen.

Agenda en voorstellen
Voor belangstellenden liggen exemplaren van de agenda met de bijbehorende stukken vanaf vrijdag 11 december 2009 gereed bij de centrale informatiebalie in het gemeentehuis. Ook kunt u de vergaderstukken vanaf dan raadplegen en downloaden via deze website.

Geen spreekrecht
Als gevolg van het op 28 september 2006 vastgesteld nieuwe reglement van orde voor vergaderingen van de gemeenteraad is het niet meer mogelijk bij de besluitvormende raadsvergadering in te spreken. De inspraakmogelijkheden bij de fora zijn echter verruimd.