Gemeente Dordrecht

Jongerendebat 'Eerlijk over alcohol'

Op donderdag 17 december debatteren jongeren in een lagerhuisdebat over het thema 'jongeren en alcohol', onder leiding van wethouder Jan Lagendijk (Jeugd). Dit debat volgt na zes chatsessies met 130 scholieren van het Insula College en Stedelijk Dalton Lyceum over dit thema. Het debat is van 14.00 tot 16.00 uur in café Merz, Bomkade 6A in Dordrecht.

Op de twee scholen hebben jongeren van tweede en derde klassen (mavo, havo en vwo) meegedaan aan zogenaamde groepchatsessies. Dit zijn online discussieplatforms voor groepen. De centrale vragen voor de scholieren waren: waarom drinken jongeren onder de 16 jaar? En hoe kun je er voor zorgen dat jongeren onder de 16 jaar niet drinken? Op die manier wil de gemeente Dordrecht van de jongeren zelf weten hoe zij dit probleem aan moet pakken.

Jongerendebat
Voor het debat volgt kort een presentatie van de resultaten van de groepschatsessies. Daarna volgt het lagerhuisdebat met zo'n 70 jongeren. Tijdens het debat kan via sms worden gestemd op stellingen en daarna volgt de discussie. Een jury met twee raadsleden, de heer M. Merx en mevrouw V. Versluis, kiest tot slot de twee beste debaters.

Aanpak
Ook tijdens sms-acties op een aantal schoolfeesten in december komt het thema 'jongeren en alcohol' aan bod. Deze acties zijn een onderdeel van het uitvoeringsprogramma 'Aanpak Terugdringen alcoholgebruik jongeren' van de gemeente Dordrecht. De BOD Groep organiseert het debat en de chat-/sms-sessies.

Het debat is op donderdag 17 december van 14.00 tot 16.00 uur en vindt plaats in café Merz, Bomkade 6A in Dordrecht.

Datum 14 december 2009