Gemeente Sittard-Geleen


nr 196_2009

Persbericht Gemeente Sittard-Geleen

Wet Investeren in Jongeren geeft jongeren recht werkleeraanbod

Sittard-Geleen, 17 december 2009-Op 1 oktober 2009 is de Wet Investeren in Jongeren (WIJ) in werking getreden. Deze wet geldt speciaal voor jongeren van 16 tot 27 jaar, die niet (meer) leren of kunnen werken. 'Wij vinden het belangrijk dat jongeren hun opleiding afmaken en een goede werkplek vinden. Daarom krijgen jongeren die zich vanaf 1 oktober 2009 melden voor een uitkering een 'werkleeraanbod' van de gemeente Sittard-Geleen', aldus Berry van Rijswijk, wethouder van jeugd en armoedebeleid.

De WIJ geeft recht op een werkleeraanbod en vergroot daarmee de kansen van jongeren op de arbeidsmarkt. Een diploma of werkervaring geeft een jongere daarnaast onafhankelijkheid. Voor een werkleeraanbod kan de jongere zich melden bij het UWV werkbedrijf. Daar wordt in samenwerking met het regionaal bureau leerplicht en het UWV werkbedrijf bekeken of de jongeren (terug) naar school kan of kan gaan werken. Is dit niet het geval dan krijgt de jongere van de gemeente een werkleeraanbod.

Een werkleeraanbod is een is een opleiding of een baan of een combinatie van beiden. Er kunnen ook nog andere dingen bij het werkleeraanbod horen, zoals: vrijwilligerswerk, een cursus hoe je moet omgaan met geld en schulden, inburgeringscursus of een zorgtraject.

Het doel van het werkleeraanbod is dat jongeren voor een lange periode een geschikte baan vinden. De gemeente Sittard-Geleen ondersteunt jongeren bij het vinden van een baan of opleiding en geeft mogelijk een aanvulling op het inkomen. De jongere heeft zelf ook een stem bij de samenstelling van het werkleeraanbod, maar de gemeente bepaalt uiteindelijk met welk aanbod de jongere het beste geholpen is. Wanneer een jongere wel kan werken en leren maar het aanbod weigert, heeft hij of zij ook geen recht op een inkomensvoorziening en krijgt dus helemaal niets.

Voor de invoering van de WIJ gaf de Wet Werk en Bijstand (WWB) de jongeren rechtop een uitkering. Een uitkering is een korte termijn oplossing. De kans dat jongeren zonder diploma of werkervaring lang van een uitkering moeten leven is dan groot.

Voor jongeren die op dit moment al een bijstandsuitkering ontvangen, geldt een overgangsperiode van negen maanden. Voor deze groep gaat de WIJ uiterlijk 1 juli 2010 in. In de overgangsperiode stromen de jongeren door naar het werkleeraanbod van de gemeente.