Ingezonden persbericht


PERSBERICHT

CENTRAAL BUREAU VOOR DE RIJN- EN BINNENVAART
Rijn- en Binnenvaarthuis
Vasteland 12e, 3011 BL ROTTERDAM
Postbus 23133, 3001 KC ROTTERDAM
Telefoon: 010 - 798 98 00, fax: 010 - 412 90 91

Rotterdam, 17 december 2009

Nieuwe toekomstige directeur CBRB

Tijdens de algemene bestuursvergadering, gehouden op 11 december 2009, heeft het bestuur van het CBRB besloten de heer R. (Robert) Tieman tot directeur van het CBRB te benoemen. De heer Tieman zal zich de eerstkomende tijd voorbereiden op de functie en de verantwoordelijkheden die daarbij horen. Het bestuur gaat ervan uit dat dit binnen twee jaar geëffectueerd zal worden. De heer J. (Jan) Vogelaar zal gedurende deze periode als waarnemend directeur fungeren. De huidige directeur, de heer A.N. (Ton) Roos, zal zich wegens persoonlijke omstandigheden gaan wijden aan de directievoering van de Stichting Projecten Binnenvaart (SPB) en daaraan verbonden het Expertise- en InnovatieCentrum Binnenvaat (EICB).

De heer Tieman zal zich vooral met de beleidsmatige zaken, externe communicatie, de lobby en het onderhouden en uitbreiden van het CBRB netwerk bezighouden. Eén van zijn taken zal de uitbouw en de verbreding van het ledenbestand van de vereniging worden. De heer Vogelaar zal de interne, juridische en de financiële belangen van de vereniging voor zijn verantwoording blijven nemen.

Het bestuur is van mening dat zij met de heer Tieman een uitstekende kandidaat heeft gevonden en heeft het volste vertrouwen dat in de toekomst het CBRB onder zijn leiding een goede en voortvarende ontwikkeling zal doormaken en wenst hem veel succes.

De heer Tieman (Leiderdorp 1976) is na het afronden van de opleiding MAROF (Maritiem Officier) aan de Hogere Zeevaartschool in Amsterdam en een post HBO opleiding Havenmanagement zijn loopbaan begonnen bij Special Cargo Services B.V. dat een onderdeel vormt van Peterson Havenbedrijf B.V. Hier heeft hij zich gespecialiseerd in het transport van gevaarlijke stoffen. Van 2003 - 2006 heeft hij als account executive bij 3E Company in de Verenigde Staten gewerkt en grote logistieke bedrijven bijgestaan met het voldoen aan internationale wet- en regelgeving op het gebied van arbo, milieu en gevaarlijke stoffen.

De voorzitter,
ir. P. (Pieter) Struijs

© CBRB Rotterdam, 17 december 2009

Noot voor de redactie (