Technische Universiteit Delft

Bedrijven en overheden investeren in civiel ingenieur TU Delft

Op donderdag 17 december is door 25 partijen vanuit de overheid, het bedrijfsleven en kennisinstellingen een convenant ondertekend voor een vernieuwingscampagne van de faculteit Civiele Techniek en Geowetenschappen (CiTG) van de TU Delft. Het doel is onderzoek en onderwijs steviger te verbinden aan maatschappelijke vraagstukken rondom Deltatechnologie, Bouw & Infrastructuur en Transport.

Oplossingen voor urgente maatschappelijke vraagstukken

Met de afnemende financiering door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen is participatie vanuit de sector noodzakelijk om het internationaal toonaangevende civiel onderwijs en onderzoek in Nederland te kunnen behouden. Rijkswaterstaat, de Unie van Waterschappen, de vier grote gemeenten, de acht grootste ingenieursbureaus, de zeven grootste aannemers, Prorail, Havenbedrijf Rotterdam, de Vereniging van Waterbouwers en de drie grootste grondstoffenleveranciers achten het dan ook noodzakelijk om, ook in deze tijden van economische crisis, te investeren in de civiele ingenieur van de toekomst en in kennisontwikkeling. Zij hebben voor de vernieuwingscampagne gezamenlijk een bedrag van 13 miljoen euro voor een periode van 5 jaar beschikbaar gesteld.

Het is volgens deze partijen hard nodig om te blijven werken aan oplossingen voor de urgente vraagstukken rondom leefbaarheid en veiligheid van onze laaggelegen delta's, duurzame infrastructuur en mobiliteit. Klimaatverandering versterkt deze wens alleen maar.

"Midden in de maatschappij"

Volgens decaan Louis de Quelerij richt de campagne zich op een nieuwe manier van werken voor de faculteit: "We willen als faculteit nog meer midden in de maatschappij staan en onderzoek en onderwijs samen met de sector vormgeven zodat het beter aansluit op de wensen voor de toekomst". Rijkswaterstaat heeft, in de persoon van directeur generaal Bert Keijts, een grote rol gespeeld bij de campagne. Keijts vindt het cruciaal om te kunnen blijven voorzien in de grote behoefte aan academisch opgeleide, maatschappelijk georiënteerde civiel ingenieurs. Daarnaast wil hij samenwerking tussen markt, overheid en andere kennisinstellingen bevorderen om zo meer vraaggestuurd academisch onderzoek en onderwijs op te kunnen zetten rondom de thema's Deltatechnologie, Bouw&Infrastructuur en Transport.

Universitaire agenda per thema

In de eerste maanden van 2010 wordt het convenant omgezet in een universitaire agenda per onderzoeksthema Deltatechnologie, Transport en Civiele Infrastructuur. Bij het convenant is nu per thema een startnotitie gevoegd, waarin de richting van de vernieuwingsslag is verwoord.

Hoewel het merendeel van de vernieuwing plaats zal vinden binnen de faculteit Civiele Techniek en Geowetenschappen van de TU Delft, is deze vernieuwingscampagne ook gericht op Civiele Techniek van de Universiteit Twente.Technische Universiteit Delft