Gemeente Tilburg

Nummer 09712GO

Datum 17 december 2009

Ontwerpbestemmingsplan Landgoederenzone Bredaseweg Zienswijzen indienen van vrijdag 18 december tot en met donderdag 28 januari De bestemmingsplannen binnen de gemeente Tilburg worden op dit moment actueel gemaakt. Dit geldt ook voor de bestemmingsplannen in het gebied Landgoederenzone Bredaseweg. De gemeente heeft in oktober 2009 de bewoners die binnen het plangebied wonen, hierover geïnformeerd met een bewonersbrief. Daarnaast is er op 4 november 2009 een inloopavond geweest voor bewoners. Vervolgens is het concept-ontwerp- Bezoekadres bestemmingsplan voor advies verzonden aan het rijk, provincie en diverse organisaties die Stadhuisplein 130 mogelijk belangen hebben in het plangebied. De reacties hebben op verschillende punten geleid tot aanpassing van het bestemmingsplan. Postadres Postbus 90157 Het college heeft het ontwerp voor het bestemmingsplan Landgoederenzone Bredaseweg 5000 LL Tilburg vastgesteld. Het bestemmingsplan wordt nu als ontwerpbestemmingsplan ter inzage gelegd gedurende zes weken. In deze periode hebt u de mogelijkheid om zienswijzen in te dienen. Doorkiesnummer 013 542 89 89 Zienswijzen Het ontwerpbestemmingsplan Landgoederenzone Bredaseweg ligt van vrijdag 18 december 2009 tot en met donderdag 28 januari 2010 ter inzage in: · het gemeentelijk informatiecentrum in Stadskantoor 1, Stadhuisplein 130 (ingang naast het paleis). Openingstijden: maandag van 13.00 tot 18.00 uur, dinsdag tot en met vrijdag van 10.00 tot 18.00 uur; · de stadswinkel Reeshof, Kerkenbosplaats 2 (wijkcentrum Heyhoef). Openingstijden: maandag van 13.00 tot 18.00 uur, dinsdag tot en met donderdag van 10.00 tot 18.00 uur en vrijdag van 13.00 tot 20.00 uur. Na 16.00 uur kunt u op beide locaties alleen op afspraak terecht. Een afspraak kunt u maken door te bellen met 013-2131313. In verband met de feestdagen zijn de stadswinkels op donderdag 24 en donderdag 31