Gemeente Cromstrijen


Veilige vuurwerkverkooppunten herkenbaar

17-12-2009

Veiligheid van mens en omgeving. Dat is elk jaar weer hét uitgangspunt bij vuurwerkcontroles die de regionale milieudienst en brandweer samen uitvoeren. Nieuw is dat de goedgekeurde, veilige verkooppunten van vuurwerk in Zuid-Holland Zuid herkenbaar zijn aan een opvallende raamsticker en poster. Een veilig gevoel voor inwoners om voortaan in één oogopslag te zien waar vuurwerk te koop is dat volgens de wettelijke eisen opgeslagen en verkocht wordt.

Zoals elk jaar worden alle verkooppunten van vuurwerk in de regio Zuid-Holland Zuid door de regionale milieudienst en brandweer intensief gecontroleerd. Al twee maanden geleden zijn de opslagplaatsen van deze verkooppunten voor de eerste keer op administratief, bouwkundig en brandveiligheidsgebied gecontroleerd. Tijdens de verkoopdagen aan het eind van het jaar zijn er opnieuw controles, waarbij ook wordt gekeken of er niet te veel vuurwerk aanwezig is.

De introductie van het goedkeuringscertificaat is bedoeld als signaal voor de consument en omwonenden van de vuurwerkverkooplocatie maar ook om de vuurwerkverkopers die aan de eisen van het Vuurwerkbesluit (2004) voldoen, erkenning te geven.

De Milieudienst Zuid-Holland Zuid voert namens de negentien gemeenten in de regio Zuid-Holland Zuid milieutaken uit. Ook vergunningverlening en toezicht op vuurwerkopslag en verkoop hoort daarbij. Deze toezichtcontroles vinden al jaren plaats in samenwerking met de brandweer.