Wekelijks overzicht van de evolutie van de A/H1N1-griep in België

17/12/2009 17:22

FOD VOLKSGEZONDHEID / SPF SANTE PUBLIQUE

Op een totaal van 15.120 consultaties van patiënten die zich met een griepachtige aandoening aanboden bij hun arts, leverde de extrapolatie door het Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid 4.504 nieuwe gevallen van de A/H1N1-griep op in de vorige week.

De opvolging door de huisartsenpeilpraktijken wijst dus voor deze week op een daling van het aantal nieuwe gevallen in ons land. De epidemische fase begon in ons land bij het begin van de maand oktober en ging in stijgende lijn tot het einde van die maand. Sindsdien daalde het aantal gevallen wekelijks, hoewel we ons nog net binnen de criteria van de epidemische fase bevinden. Een heropleving van de epidemie blijft nog steeds mogelijk.

Het aantal personen dat besmet is met de A/H1N1-griep blijft relatief beperkt en de epidemie heeft op dit moment nog geen significante impact gehad op de bevolking.

Sinds het uitbreken van de A/H1N1-pandemie eind april, liepen in ons land 205.461 personen een besmetting op. Meer informatie in verband met de epidemiologische opvolging kan u terugvinden op de website van het wetenschappelijk instituut volksgezondheid: www.iph.fgov.be/flu-surveillance.

Tot op heden zijn 17 overlijdens ten gevolge van de complicaties van een griepinfectie aan het Interministerieel Commissariaat Influenza meegedeeld. De aanwezigheid van de A/H1N1 griep, heeft tot op heden geen merkbare invloed op de mortaliteitscijfers.

De gemelde overlijdens zijn alle te wijten aan de ziekte en houden geen verband met bijwerkingen van het vaccin. Het Commissariaat benadrukt nogmaals het belang hiervan voor mensen aan wie het aangeraden wordt, zij hebben nog steeds de mogelijkheid zich te laten vaccineren bij hun huisarts.

In de afgelopen weken werden meer dan 2 miljoen dosissen van het vaccin geleverd aan de huisartsen en gezondheidsinstellingen via de apothekers. Het aanbod voldoet hiermee overal aan de vraag.

De verplichte registratie van de vaccinaties verloopt nog steeds trager dan het vaccineren zelf. Op dit moment werden 655 539 vaccinaties geregistreerd in het online systeem terwijl er op basis van informatie ingewonnen op het terrein vanuit gegaan mag worden dat bij benadering 1 500 000 Belgen zich lieten vaccineren.

Het Interministerieel Commissariaat Influenza wenst nogmaals het belang van de registratie door de huisartsen te benadrukken. In het kader van de farmacovigilantie, is een volledige registratie van groot belang bij het beschermen van de bevolking.

Alle informatie over de vaccinatiecampagne is terug te vinden op www.influenza.be

Voor eventuele hyperlinks en bijlagen: Zie het origineel