Gemeente Delft

Krakeelpolderweg zo goed als klaar

Vanaf vrijdag 18 december wordt de Krakeelpolderweg toegankelijk voor het doorgaande verkeer. De werkzaamheden zijn door de weersomstandigheden niet volledig afgerond. Desondanks is het eindresultaat in zicht: een veilige en overzichtelijke Krakeelpolderweg.

Vanwege de vorst is het niet mogelijk om de laatste werkzaamheden binnen de planning af te ronden. Toch wordt de Krakeelpolderweg opengesteld voor verkeer. Het autoverkeer moet vanwege het ontbreken van de asfaltdeklaag langzaam rijden (30 km per uur). Tussen de Pootstraat en de Buitenwatersloot is het trottoir nog niet helemaal gereed. Voetgangers kunnen over platen lopen. Voor fietsers is er nagenoeg geen sprake van overlast.

Wethouder Koning is ondanks het oponthoud zeer verheugd met het resultaat: 'Het eindresultaat is al goed zichtbaar. Ik ben er trots op dat we weer een project kunnen afronden dat bijdraagt aan een goede bereikbaarheid van de stad. We hebben er bewust voor gekozen om de Krakeelpolderweg aan te pakken en open te stellen voordat de grote werken in volle gang zijn. En dat is gelukt!'

Wanneer het weer het toe laat worden de werkzaamheden aan het trottoir vanaf 11 januari afgerond. Naar verwachting wordt aan het begin van het voorjaar in 2010 de asfaltdeklaag aangebracht.

Eind september is de gemeente Delft gestart met de uitvoering van de herinrichting van de Krakeelpolderweg. Door een rammelstrook is een duidelijke scheiding in de rijrichting gemaakt en wordt de snelheid van het autoverkeer verminderd. Ter hoogte van de winkels, tussen de Pootstraat en de Frank van Borselenstraat, is een 30 kilometerzone ingericht. De verkeerslichten zijn verdwenen. Voetgangers en fietsers kunnen via een middengeleider veilig oversteken. Aan weerszijden zijn parkeerplaatsen en geasfalteerde fietspaden aangebracht. Doordat de bushaltes zijn verhoogd kunnen reizigers ook hier gelijkvloers in- en uitstappen.

Gelijktijdig zijn aan de Pootstraat, Staalmeesterstraat en Mouterpad natuurvriendelijke oevers aangelegd.

Noot voor de redactie (

Gemeente Delft