Gemeente Utrecht

Deel personeel Cartesius naar UB 2000

UB 2000 biedt ruim 80 mensen van de stichting Cartesius een dienstverband aan. Cartesius werd op 8 december 2009 failliet verklaard door de rechtbank. De gemeente Utrecht kent de loonkostensubsidies voor de betreffende werknemers nu toe aan UB 2000 voor de duur dat deze anders nog verstrekt zouden worden aan Cartesius. Voor het overige personeel zoekt de curator nog naar een oplossing.

Op 3 november van dit jaar vroeg Stichting Cartesius surseance van betaling aan. De rechtbank stelde toen een bewindvoerder aan. Deze bewindvoerder heeft hard gewerkt aan een doorstart of overname van Cartesius.

De gemeente Utrecht kent de loonkostensubsidies van de betreffende werknemers toe aan de nieuwe werkgever UB 2000, voor de duur dat deze anders nog verstrekt zou worden aan Cartesius. De gesubsidieerde werknemers zijn dan in staat hun periode af te maken en kunnen daarna vanuit UB 2000 worden bemiddeld naar de arbeidsmarkt.

UB 2000 is een organisatie die zich inzet voor mensen die een achterstand hebben in opleiding en werkervaring. UB 2000 helpt mensen ook aan werk via re-integratieactiviteiten. Dat gebeurt deels door werkgelegenheid te bieden binnen haar eigen groep van bedrijven zoals in het beheer van fietsenstallingen, parkeergarages en de afdeling gevonden voorwerpen.

De Stichting Cartesius bood werkgelegenheid en begeleiding aan langdurig werklozen. Zij deed dit door het plaatsen van mensen op gesubsidieerde banen die in lengte variëren van een maand tot twee jaar. Via Cartesius waren zo'n 164 mensen werkzaam op een gesubsidieerde baan. Voor de begeleiding van deze werknemers had Cartesius ook 22 ongesubsidieerde mensen in dienst.
Gemeente Utrecht