Gemeente De Wolden

Zuidwolde, 17 december 2009

[pic]


Persbericht

Martijn Mulder algemeen directeur
openbaar onderwijs De Wolden

Vanaf 1 januari 2010 is de verzelfstandiging van het openbaar primair onderwijs De Wolden een feit. De onderwijsorganisatie wordt vanaf dat moment aangestuurd door een algemeen directeur.

In zijn vergadering van 15 december 2009 heeft het college van burgemeester en wethouders van De Wolden, in zijn rol als schoolbestuur, besloten Martijn Mulder te benoemen tot algemeen directeur van de stichting openbaar primair onderwijs De Wolden.

Martijn Mulder is nu directeur van o.b.s. de Horst in de Wijk en tevens voorzitter van het directieberaad en managementteam van de openbare scholen in De Wolden.
Het college heeft er veel vertrouwen in dat de nieuwe stichting openbaar primair onderwijs De Wolden onder leiding van Martijn Mulder voortvarend aan het werk zal gaan om een succes te maken van de nieuwe organisatie.


///////////////////////////////////////////////////