Gemeente Brummen


Feestelijke plantdag 'Brummen in het Groen'

(Oorspronkelijke publicatie datum: 08-12-2009)

PERSBERICHT datum:

Feestelijke plantdag Brummen in het Groen

Zaterdag 19 december 2009 om 9:30 uur vindt de uitdeeldag van het plantmateriaal plaats voor deelnemers aan het project Brummen in het Groen. Deze plantdag is mede mogelijk gemaakt door een financiële bijdrage van de Provincie Gelderland in het kader van het programma de Soerense Poort. Wethouder Ria Aartsen en Annemieke van den Berg (Provincie Gelderland) zullen bij de feestelijke opening aanwezig zijn en de eerste boom op het erf van de gastheer planten. Vervolgens kunnen de deelnemers aan het project Brummen in het Groen hun plantmateriaal ophalen. Alle fruitbomen, meidoorns en knotwilgen krijgen een mooi plekje op één van de 44 particuliere erven.

Veel erven in het buitengebied staan nu vaak vol met soorten die van nature niet in Nederland voorkomen en hebben daardoor weinig betekenis voor vogels, insecten en kleine zoogdieren. Door aanplant van streekeigen soorten kan een erf weer aantrekkelijk worden voor allerlei diersoorten. Ook vanuit cultuurhistorisch oogpunt krijgt een erf meerwaarde wanneer er inheemse soorten staan. De deelnemers aan het project hebben van de adviseur van Landschapsbeheer Gelderland algemene informatie gekregen over de traditionele opbouw van het erf maar ook individuele tips voor inrichting en beplanting. Daarnaast is er voor ieder erf een inrichtingsplan gemaakt.
Het project is het resultaat van een samenwerking tussen de gemeente Brummen en Stichting Landschapsbeheer Gelderland. Het doel is de erven in het buitengebied te voorzien van struiken en bomen die landschappelijk gezien het beste passen. Alle deelnemers hebben een persoonlijk erfadvies gekregen van Landschapsbeheer Gelderland, waarna met subsidie het plantmateriaal is besteld.
En nu is het tijd om alle nieuwe bomen en struiken een mooi plekje te geven!

De ophaaldag van het plantmateriaal is op zaterdag 19 december van 9:30 tot 12.00 uur, op het erf van de heer Schoonman, melkveehouderijbedrijf VOF Schoonman Willems, aan de Cortenoeverseweg 133 in Brummen.

Na het ophalen gaan de deelnemers aan de slag met het planten met als resultaat een gevarieerd buitengebied met streekeigen erven!