EVO, Ondernemersorganisatie voor logistiek en transport
http://www.evo.nl

PERSBERICHT
19 december 2009

EVO en TLN: 'uitstel vergroting milieuzone Tilburg'

Milieuzone niet vergroot in afwachting van uitspraak rechter

Verladersorganisatie EVO en Transport en Logistiek Nederland (TLN) hebben de rechter gevraagd om opschorting van de verruiming van de milieuzone voor het vrachtverkeer. Hiermee willen de organisaties voorkomen dat ondernemers onnodig vier tot acht miljoen euro moeten investeren in nieuwe vrachtauto's zonder dat de lucht veel schoner wordt. De rechter heeft gemeente Tilburg bevolen het verkeersbesluit op te schorten totdat de voorzieningenrechter begin volgend jaar uitspraak heeft gedaan in de zaak.

Op last van de rechter moet de gemeente de reeds geplaatste verkeersborden nu alsnog voor 21 december 2009 afdekken. Dat de gemeente al verkeersborden had geplaatst die de grenzen van de milieuzone per 1 januari zouden aanduiden, toont aan dat ze geen rekening houdt met het bedrijfsleven. Door de plaatsing van de borden lijkt het alsof de verruimde zone waartegen de bezwaarprocedure nog loopt ineens al bestaat terwijl dit strikt gezien nog niet zo is. Dit wekt veel verwarring bij ondernemers. De gemeente lijkt de mogelijkheden van inspraak die burgers en bedrijven hebben op deze manier nauwelijks serieus te nemen.

Ondanks alle bezwaren die het bedrijfsleven heeft tegen de verruiming van de milieuzone, had de gemeente toch besloten de milieuzone per 1 januari groter te maken. Het officiële bezwaar dat EVO en TLN bij de gemeente hebben ingediend is echter nog niet beantwoord, zodat de procedure van bezwaar en beroep nog lang niet is afgerond. Daarom hadden de organisaties de rechter gevraagd de invoering van de verruiming uit te stellen totdat de wettelijke procedures zijn doorlopen. Als EVO en TLN uiteindelijk in het gelijk worden gesteld, dan is van verruiming geen sprake meer.

Uit TNO onderzoek blijkt dat de vergroting van de zone niet zorgt voor een vermindering van het aantal luchtkwaliteitsknelpunten. Eerder maakten EVO en TLN met gemeenten, waaronder Tilburg, en het ministerie van VROM de afspraak dat een milieuzone alleen mag worden ingevoerd als de opbrengst voor de luchtkwaliteit in verhouding staat tot de investering die ondernemers moeten doen. EVO en TLN hebben bezwaar aangetekend omdat de opbrengst voor de luchtkwaliteit van de vergroting van de zone nihil is terwijl ondernemers vele miljoenen moeten investeren en omdat de gemeente zich niet aan eerder gemaakte afspraken houdt.