Gemeente Winterswijk


Brandweerkorpsen Oost Achterhoek gaan voor professionaliteit en kwaliteit

18 december 2009

De gemeenteraad van Winterswijk heeft ingestemd met Kadernota Regionalisering Brandweer. Daarmee sluit de raad aan bij de koers die al is ingezet bij de regionalisering van de brandweer. Door de vorming van brandweerclusters staat de lokale verbondenheid van de vrijwilligers met hun eigen brandweerkorps centraal, maar worden wel flinke stappen gezet in de verdere professionalisering van de brandweer.

In dit deel van de Achterhoek wordt het brandweercluster gevormd door de gemeenten Berkelland, Winterswijk, Aalten en Oost Gelre. Onder leiding van de huidige clustercommandant Hilbrand Meijer wordt al nauw samengewerkt. Bijvoorbeeld als het gaat om opleiding, aanschaf van materiaal en de flexibele inzet van de rond 260 vrijwilligers. Dit vooruitlopend op de definitieve clustervorming per 1 januari 2011.

Op haar taak berekend
Voor de inwoners van Winterswijk verandert er niet zo veel. Ze konden altijd al rekenen op een slagvaardige en professionele inzet van de brandweer bij calamiteiten. En dat zal niet veranderen. De brandweer is goed uitgerust, goed opgeleid en de randvoorwaarden als materiaal en huisvesting zijn goed georganiseerd. De brandweer is ook scherp op de steeds zwaardere eisen die aan hulpverlening en rampenbestrijding worden gesteld. In het cluster is daarin onder leiding van de clustercommandant meer sprake van een éénduidige manier van werken. Daardoor zijn de vrijwilligers flexibel inzetbaar en op elke plek en in elke situatie berekend op hun taak van hulpverlening en bestrijding van calamiteiten. De samenwerking in het cluster onder de paraplu van de veiligheidsregio is een garantie dat de professionaliteit en kwaliteit gelijke tred houdt met de ontwikkelingen in hulpverlening en rampenbestrijding.

Lokale kwaliteit
Op 1 januari 2010 wordt de Wet op de Veiligheidsregio's van kracht. Hierin is de organisatie van de brandweer op hoofdlijnen vastgelegd. Elke veiligheidsregio mag voor een belangrijk deel zelf de vormgeving bepalen. In onze veiligheidsregio Noord- en Oost Gelderland is gekozen voor de vorming van clusters, de Achterhoek telt twee clusters. Onder de paraplu van de veiligheidsregio voeren de clusters de basistaken van de brandweerzorg uit. Deze werkwijze is een keuze voor kwaliteit. In het cluster staat de lokale verbondenheid centraal. De vrijwilligers blijven opkomen in hun eigen brandweerkazerne. Ze kennen elkaar en hun gemeente en tonen daarin een grote betrokkenheid. De korte lijnen, de lokale verbondenheid én de herkenbaarheid dragen in belangrijke mate bij aan de ontwikkeling van professionaliteit en kwaliteit.

Informatie
Wie meer informatie wil over de clustervorming van de brandweer kan terecht op de website van het cluster BWAO (Berkelland, Winterswijk, Aalten, Oost Gelre): www.bwao.nl. Ook de website van de Veiligheidsregio Noord- en Oost Gelderland verschaft de nodige informatie: www.veiligheidsregio-nog.nl.