Gemeente Nuth


Koninklijke Onderscheiding voor de heer H.B.J. Ramaekers uit Hulsberg

Op vrijdag 18 december 2009 reikte burgemeester Hubert Vos een Koninklijke onderscheiding uit aan de heer H.B.J. Ramaekers uit Hulsberg in verband met zijn afscheid als vrijwillig brandweerman van de vrijwillige brandweer kazerne Hulsberg. De uitreiking had plaats in de kazerne van de vrijwillige brandweer Hulsberg.

Â

Voor zijn verdiensten wordt hij benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau.

Â

Verdiensten van dhr. Ramaekers

De heer Ramaekers heeft zich als lid van de vrijwillige brandweer Hulsberg, thans vrijwillige brandweer kazerne Hulsberg ingezet over een periode van bijna 26 jaar. Als vrijwillig brandweerman stelde hij zich van 15 november 1983 tot 15 februari 2009 dienstbaar voor onze gemeenschap, op het gebied van de openbare orde en veiligheid.

Zijn rang was hoofdbrandwacht en zijn specialisme was chauffeur/pompbediende

Tijdens de 2-wekelijkse oefening was de heer Ramaekers steeds aanwezig en verder uiteraard frequent bij het uitrukken van de post Hulsberg. Bij het uitrukken vervulde de heer Ramaekers de functie van chauffeur/pompbediende.

Gemiddeld is hij per jaar met het brandweercorps 50 tot 75 keer uitgerukt.

Regelmatig ondersteunde hij bij verenigingsfeesten in het kerkdorp Hulsberg met faciliterende werkzaamheden, zoals opbouwen en afbreken van de feestonderkomens.

Â

Persoonlijke gegevens

De heer Ramaekers is geboren te Heerlen en is 55 jaar oud. Hij woont in Hulsberg, is gehuwd en heeft 2 kinderen