Gemeente Alphen aan den Rijn


Burgerinitiatief Voorplein Archeon

19 december 2009

Wim de Gelder ontving op 17 december om 19.30 uur als voorzitter van de gemeenteraad en het presidium het Burgerinitiatief Voorplein Archeon. Het burgerinitiatief is ingediend door een speciale commissie die is opgericht door de Vereniging van Bewoners Voorplein Archeon.

Omdat de bewoners al regelmatig klagen over de staat van het plein heeft de bewonersvereniging een commissie opgericht. Deze commissie heeft het burgerinitiatief geproduceerd waarin wordt voorgesteld het plein te renoveren en opnieuw in te richten. Deze gedachte wordt breed gedragen door de bewoners in de omgeving van het plein.

In het burgerinitiatief geeft de commissie van de bewonersvereniging haar mening over de staat van het plein. De inrichting van het plein is voor een ander doel gemaakt dan waar het nu voor wordt gebruikt. Daarmee voldoet het niet meer aan de eisen van deze tijd. Daarnaast meldt de commissie dat de bestrating op sommige plaatsen is verzakt, dat de groenvoorziening te marginaal is en dat de omwonenden de verlichtingsarmaturen als lelijk ervaren. ontvangst burgerinitiatief door Wim de Gelder, Ank de Groot en Jo Schriek Door de huidige inrichting wordt geluidsoverlast versterkt en zijn de verkeersregels voor voetgangers en (brom)fietsers onduidelijk wat verkeersonveiligheid tot gevolg heeft. Tot slot levert de aansluiting naar de brug bij nat weer en bij gladheid tot gevaarlijke situaties.

Kortom, de commissie vindt het een goed moment om samen met de gemeente te kijken of het plein opnieuw ingericht kan worden; graag met meer groen, een kleine waterpartij, eventueel bankjes op om te zitten en met andere bestrating.
Uiteraard ook met het doel om de veiligheid voor alle gebruikers te verbeteren en om de geluidsoverlast terug te dringen.

De bewoners hebben al een detailleerde vormgeving voor ogen en deze uitgewerkt in het voorstel. Tevens heeft de commissie een kostenraming opgegeven. In vier bijlagen zijn het enquêteformulier, de resultaten van de enquête, een tekening en fotos van de huidige situatie, een tekening van de voorgestelde inrichting van het voorplein en ongeveer 160 handtekeningen toegevoegd.

De griffie zal het burgerinitiatief eerst controleren op het juiste aantal handtekeningen en andere vereisten. Daarna wordt het in het presidium besproken en - als het voldoet aan alle eisen in januari 2010 behandeld in de raadscommissie en aan de gemeenteraad voorgelegd op 11 februari 2010.

Achtergrond informatie
Dit is het derde burgerinitiatief dat wordt ingediend in Alphen aan den Rijn. In een eerder burgerinitiatief is gevraagd om uitbreiding van het Skatepark in Kerk en Zanen en deze uitbreiding is door de raad toegekend. In een ander burgerinitiatief is gevraagd om aanpassing van de ontwikkelingsplannen in Nieuwe Sloot. Dit initiatief is niet ontvankelijk verklaard omdat het betrekking had op beleid in ontwikkeling.

© Gemeente

Alphen aan den Rijn

Stadhuisplein 1

2405 SH Alphen aan den Rijn

Tel: 0900 - 481 11 11

Fax: (0172) 46 55 64

gemeente@alphenaandenrijn.nl

Postbus 13, 2400 AA

Alphen aan den Rijn

Servicenormen