GroenLinks in de Europese Unie

Wereldleiders tonen geen leiderschap in Kopenhagen: bindend klimaatverdrag uitgesteld

KOPENHAGEN, 19 december - Na twee weken van moeizame klimaatonderhandelingen in Kopenhagen zijn de wereldleiders er vanochtend niet in geslaagd tot een bindend klimaatverdrag te komen. In plaats daarvan is een politiek akkoord opgesteld, waarin de intentie wordt uitgesproken om in de toekomst wel tot bindende klimaatafspraken te komen. GroenLinks Tweede Kamerlid Kees Vendrik en GroenLinks-Europarlementariër Bas Eickhout waren de afgelopen week in Kopenhagen. De tekst die er nu ligt, laat inhoudelijk te wensen over. Serieuze klimaatmaatregelen blijven helaas uit. GroenLinks verwijt de wereldleiders een groot gebrek aan verantwoordelijkheid en leiderschap.

Bas Eickhout: "Wij zijn naar Kopenhagen gekomen om een akkoord met bindende afspraken rond CO2-reductie te bewerkstelligen. Dat is een voorwaarde om extreme klimaatverandering te voorkomen. Helaas zijn de wereldleiders daar niet in geslaagd. De tekst spreekt de intentie uit om klimaatverandering tot twee graden Celcius te beperken, zoals de wetenschap aanbeveelt, maar hoe we daar moeten komen blijft volstrekt onduidelijk".

Kees Vendrik noemt de uitkomst van deze historische top een historische teleurstelling. "Het is goed dat de wereldleiders zich hebben uitgesproken over het klimaat. Dat is winst waar veel groene politici en activisten jarenlang voor hebben gestreden. Klimaatverandering is de grootste uitdaging van de 21ste eeuw en moet op het hoogste politieke niveau aangepakt worden. Helaas gaan we met dit klimaatakkoord de klimaatverandering niet te lijf."

De irritatie over de rol van de Verenigde Staten nam onder andere bij Brazilië en China heel snel toe. Obama zei letterlijk niet gekomen te zijn om te praten, maar om te handelen. In dat voornemen heeft hij gefaald. Zijn voorstel is door de vergadering afgezwakt en slechts ter kennisgeving aangenomen. Bovendien heeft Obama de EU volledig gepasseerd bij het formuleren van zijn voorstel.

Eickhout: "Dat zal de komende onderhandelingen niet makkelijker maken. De EU zal zich geen tweede keer in een positie laten manoeuvreren waar ze slechts hoeven te tekenen bij het kruisje. Europa zal nu leiderschap moeten gaan tonen, want anders zal er van een internationaal ambitieus klimaatbeleid niets terecht komen."

GroenLinks is teleurgesteld dat de patstelling tussen rijke en arme landen ook na deze klimaattop blijft bestaan. "Het is met name de politieke lafheid van rijke landen, die de boel hier heeft doen ophouden. Het zijn de arme landen, die er de wrange vruchten van plukken. Mijn indruk is dat omwille van tijd en het risico van gezichtsverlies dit document in elkaar is gedraaid. We moeten zo snel mogelijk alsnog tot een alomvattend klimaatakkoord komen. Tot die tijd ga ik de regering aan haar mooie woorden houden. Deze mislukking mag geen excuus zijn om in Nederland geen werk te maken van het klimaat", aldus Vendrik.

GROENLINKS doet verslag vanuit Kopenhagen via www.kopenhagenreport.nl. Daar vindt u alle verslagen terug van de afgelopen dagen. De site en de Twitteractie werd bij door mediastrateeg Thijs Sprangers geroemd afgelopen vrijdag bij BNR.

Dirk van den Bosch
Persvoorlichting