Gemeente De Marne


/ Sponsortocht om de Noord (Glazen huis 3FM)

Sponsortocht om de Noord (Glazen huis 3FM)

Beste wandelaars, lopers en Groningen liefhebbers,

Het zal u wellicht niet zijn ontgaan, maar dit jaar zal van 19 tot en met 24 december het Glazen Huis plaats nemen op de Grote Markt in Groningen. Serious Request,
in de volksmond het Glazen Huis, is een jaarlijks terugkerende actie van de Nederlandse radiozender 3FM. Hierbij wordt ondersteuning gezocht voor projecten van het Rode Kruis, dit jaar wordt geld ingezameld voor malariabestrijding. Drie dj's zijn zes dagen opgesloten in een glazen huis en mogen niks eten. Tegelijkertijd draaien ze dag en nacht, in ruil voor een donatie, verzoeknummers voor luisteraars.

De Stad maakt evenals de Ommelanden onderdeel uit van de provincie Groningen, daarom zullen ook zij een steentje bijdragen aan het Glazen Huis. Tocht om de Noord (TodN) organiseert in dat kader op zondag 20 december 2009 de zgn. Ommelandsereis naar de Stad. Als moderne Pelgrims zullen op 20 december wandelaars en lopers via zelfgekozen routes optrekken naar de Stad om daar gezamenlijk hun steun te betuigen.

Dorpen, verenigingen, wandelaars en lopers die willen deelnemen aan de Ommelandsereis kunnen zich deze week via www.ommelandsereis.nl inschrijven. Deelnemende teams kunnen zich laten sponsoren per afgelegde kilometer (zie ook spelregels). Al het geld dat wordt ingezameld via de kilometer sponsoring wordt overhandigd aan het Glazen Huis.

Tocht om de NOORD
Postadres:
Postbus 3104, 9701 DC Groningen
Tel: 050-317 31 04 / 06-22 397 307

Groningen, 09 november 2009.

Nieuwsbrief Ommelandse Reis download