Gemeente Reiderland


Onthulling welkomsmonument gemeente Oldambt

Op zondag 20 december is iedereen van harte welkom bij de feestelijke presentatie van het Herinneringsbos en de onthulling van het Welkomstmonument bij Kunstpodium de Leegte te Nieuwolda. Dit vindt plaats ter gelegenheid van het samengaan van de gemeenten Reiderland, Scheemda en Winschoten in de nieuwe gemeente Oldambt.

Â

Scholieren uit de gemeente Scheemda planten op 17 december het Herinneringsbos, een Boommonument, alsmede een deel van het Labyrint. Het bos symboliseert de mensen die samen een gemeente vormen. Net als een bos is een gemeente een organisch geheel, waarbinnen onderdelen ontstaan, groeien, hun functie vervullen, weer verloren gaan, maar als geheel blijven voortbestaan in wisselwerking met de omgeving. Het project Aanplant Herinneringsbos wordt mede mogelijk gemaakt door een subsidie die de Leerlingenraad in maart van dit jaar heeft toegekend voor lessen natuureducatie.

Â

Op zondag 20 december vanaf 14.00 uur wordt er een rondleiding gegeven over natuurterrein de Leegte met een presentatie van het Herinneringsbos en het lopen van het Labyrint. Verder is de presentatie te zien van â Verloren verledenâ. Leerlingen van de basisschool interviewden ouderen (Oldambtsters) over vroeger en nu. Zij presenteren deze verhalen met muzikale ondersteuning door leerlingen van de muziekschool. Tot slot wordt het Welkomstmonument âOldambt Nieuwe Stadâ onthuld, een kleurig lichtobject van beeldend kunstenaar Jany Niemeijer, dat het samengaan van de verschillende gemeenten tot de nieuwe gemeente Oldambt verbeeldt.

Â

Stichting Kunstpodium de Leegte
Hoofdstraat 115
Nieuwolda

www.kunstpodiumdeleegte.nl

Â