Honderden reacties op boek Doodzonde van Jan Poot (Chipshol)

20/12/2009 12:00

Chipshol

Schiphol-Rijk, 20 december 2009 - Het boek Doodzonde van Chipshol-oprichter Jan Poot maakt veel los. Sinds de lancering anderhalve maand geleden zijn er circa 6000 stuks aan geĂŻnteresseerden toegestuurd. Na een open brief van Jan Poot aan de Koningin in De Telegraaf en De Volkskrant werden in twee dagen tijd al 500 exemplaren aangevraagd. Poot ontving vele honderden positieve reacties uit binnen- en buitenland. Er wordt gewerkt aan een Amerikaanse vertaling van Doodzonde.

De oplage van het in eigen beheer vervaardigde werk (264 pagina's plus een even dik bijlagenboek) bedraagt 10.000 stuks. De 85-jarige Poot beschrijft hoe het staatsbedrijf Schiphol en daaraan gelieerde overheden hem sinds vijftien jaar stelselmatig tegenwerken en welke doodzonden daarbij tegen de rechtsstaat werden en worden begaan. Door de tegenwerking raakte Chipshol als grootste private gebiedsontwikkelaar in de Schiphol-regio in tientallen juridische procedures verzeild. Nadat eerder de gemeente Haarlemmermeer, de provincie Noord-Holland en Schiphol werden veroordeeld, is de afgelopen week Luchtverkeersleiding Nederland als vierde overheidsinstantie door het Hof in Amsterdam op de vingers getikt en schadeplichtig verklaard.

In Doodzonde schetst Jan Poot wat hem persoonlijk en zijn bedrijf is overkomen. Zoals de nooit opgehelderde vervanging in 2007 van de Haarlemse rechter Monster. Zijn plaats werd ingenomen door rechter Ruitinga. Diens voor Chipshol zeer negatieve vonnis in de LVNL-zaak is door het Amsterdamse Hof op 15 december volledig terzijde geschoven. Opvallend was verder het gedwongen vertrek in augustus 2009 van vice-president Westenberg van de Haagse rechtbank. Chipshol werd door een vonnis van Westenberg in 1996 uitgeschakeld als private concurrent van Schiphol Real Estate. Onlangs kwam door een arrest van het Hof te Den Haag vast te staan dat Westenberg herhaaldelijk onder ede heeft gelogen over onoorbare en intimiderende contacten met Chipshol-advocaten.

Naar aanleiding van deze affaires en die rond secretaris generaal Demmink van het ministerie van Justitie wendde Jan Poot zich onlangs in een open brief tot de Koningin. Hij vroeg haar om aandacht voor de affaires en deed tevens het verzoek om bij het ministerie van Justitie orde op zaken te (laten) stellen.

Jan Poot (85) schreef eerder de boeken Grondoorlog en Final Call. Op het in eigen beheer uitgegeven Doodzonde wordt nog steeds massaal gereageerd. In de reacties klinkt schaamte over misdragingen van de overheid tegen Chipshol en de rechtstaat door. Ook vragen velen zich af waarom de Staat onverminderd afstuurt op de liquidatie van Chipshol. Of zoals verwoord in een van de honderden mails : 'Dit gevecht kan toch bijna niet uitsluitend om geld gaan?'

http://www.schipholwanbeleid.nl