VerkeersInformatieDienst

Advies aan weggebruiker: GA NIET DE WEG OP!

20 december 2009, 14:37
Naast het weeralarm van het KNMI kondigt Rijkswaterstaat een verkeeralarm af. De sneeuwval, plaatselijke gladheid en het slechte zicht zorgen voor teveel overlast, veel snelwegen zijn onbegaanbaar. Om te voorkomen dat meer weggebruikers de weg op gaan wegens beperkte andere vervoersmogelijkheden geeft Rijkswaterstaat dit alarm af.

Rijkswaterstaat adviseert wanneer het niet nodig is de weg niet op te gaan. Weggebruikers die toch op pad gaan, krijgen het advies vooraf informatie in te winnen over de situatie op de weg via de verkeersinformatiediensten. En pas de rijstijl aan de omstandigheden aan; houd afstand van de andere weggebruikers en haal niet in. Honderden strooiwagens en sneeuwschuivers zijn al enkele dagen ingezet om de wegen schoon te houden. Blijf achter deze wagens rijden en haal ook deze wagens niet in.

Rijkswaterstaat zorgt voor goede informatie via de borden boven en langs de weg en via de verkeersinformatie. Bij ongevallen worden omleidingsroutes ingesteld en weginspecteurs ingezet om deze zo snel en veilig mogelijk af te handelen.