Nieuw-Vlaamse Alliantie


Het rookverbod: Senaat buigt voor de Kamer (20/12/09)

De Kamer stemde donderdagnacht voor de tweede keer een halfslachtig rookverbod. Waarna de meerderheid, om alles voor 1 januari 2010 rond te krijgen, dit halfslachtig rookverbod zelf evoceerde naar de Senaat. Het signaal voor Louis Ide om alle Senatoren een spiegel voor te houden.

Louis Ide: Ik diende opnieuw amendementen in om het een algemeen rookverbod al op 1 januari 2012 in te laten gaan. Hiermee plaatste ik de Senaat voor haar verantwoordelijkheid. Exact een maand geleden stemde de Senaat immers een algemeen rookverbod vanaf 1-1-2012. Mijns inziens kon de Senaat dan ook niets anders doen dan mijn amendementen te steunen. Wat kan er immers op een maand tijd veranderd zijn? Toch deden ze dit niet, ze capituleerden voor de eisen van de Kamer, in casu de regering met op kop VLD en Di Rupo. Nog maar eens bewees de Senaat de zinloosheid van haar eigen bestaan.

Het algemeen rookverbod laten ingaan op 1 januari 2012 zou niet alleen duizenden levens redden, een rechter zou dit tevens kunnen beschouwen als een billijke overgangsperiode tot wanneer alle horecazaken gelijk worden behandeld. Door het uitstel tot 2014 is deze interpretatie veel moeilijker te maken. Het is dus gewoon wachten tot iemand van de horeca zijn gram haalt voor de rechtbank, waardoor deze slechte wet opnieuw naar de prullenmand wordt verwezen, zegt Ide. De vaudeville voor het algemeen rookverbod is tekenend voor het Belgische wanbeleid.

In de Senaat werden de amendementen weggestemd door de meerderheid en het VB. De oppositie, Dirk Claes en de arts-senatoren van Open VLD, LDD en Sp.a steunden de amendementen van Ide of onthielden zich. Het wetsontwerp halfslachtig rookverbod met optie algemeen rookverbod 2014 werd gestemd door de meerderheid tegen de oppositie. Maar Hugo Vandenberghe onthield zich: hij ziet nu al de problemen voor het grondwettelijk hof.

Louis Ide: Deze meerderheid bewijst keer op keer dat ze niet in staat is knopen door te hakken in het belang van onze burgers. Deze regering is niet alleen slecht voor hun portemonnee, maar ook voor hun gezondheid.

Auteur:
Dr. Louis Ide
Senator N-VA

Meer informatie:
Contactpersoon: Valerie Van Peel, Adjunct-woordvoerder N-VA Telefoon: 02 219 49 30
Fax: 02 217 35 10
E-post: valerievanpeel@n-va.be
Url: www.n-va.be