FNV

20-12-2009

Brief aan de leden: acties gaan gewoon door

In aanvulling op de berichtgeving van afgelopen vrijdag stuurt de FNV de komende dagen een brief aan de leden om nogmaals te benadrukken dat de FNV het verzet tegen de AOW niet staakt. Bovendien gaan de acties tegen het slechte AOW-plan van het kabinet gewoon door.

Beste leden,

In de media is de indruk ontstaan dat de FNV zich neerlegt bij het kabinetsbesluit om de AOW naar 67 jaar te verhogen. Dat betreuren wij, want daar is helemaal geen sprake van. De FNV staakt haar verzet niet tegen het AOW-plan van het kabinet. Dat sluit naadloos aan bij de besluitvorming in bondsraden en Federatieraad.

Wij vinden het kabinetsplan een slecht plan. En de race is nog niet gelopen, het parlement moet nog stemmen. Tot die tijd zetten we nog steeds alles op alles - waarbij we geen middel uitsluiten - om de verhoging van de AOW-leeftijd van tafel te halen.

De FNV is tegen de verhoging van de AOW-leeftijd. Dat waren we in maart van dit jaar, dat waren we in september en dat zijn we nog steeds. Wij hebben gepleit voor een flexibel systeem, waarin mensen zelf de keuze kunnen maken wanneer zij willen stoppen met werken. Een keuze om op 65 jaar van de AOW te gaan genieten of juist langer door te werken. Een keuze die veel meer passend is bij de moderne tijd.

En hoewel een grote meerderheid van de mensen in Nederland tegen het kabinetsvoorstel is, en een systeem van flexibeler AOW beter vindt, lijkt de meerderheid van de Tweede Kamer hier niet naar te luisteren. Zo is gebleken tijdens het hoofdlijnendebat in november.

Dat betekent niet dat de verhoging van de AOW-leeftijd al een feit is, en zeker niet dat we daarmee instemmen. Maar het betekent wel dat we iets extra's moeten doen om de kabinetsplannen te wijzigen.

Want met name voor de mensen met de lagere inkomens, die vaak al vroeg beginnen met werken en een zwaar beroep hebben, is de oudedagsvoorziening geen "vetpot".

Zij zijn het die de meeste schade oplopen door het kabinetsvoorstel.

Wanneer je je als vakbond sterk maakt voor het uitgangspunt `sterkste schouders dragen de zwaarste lasten' kan je dat niet over je kant laten gaan. Dit betekent dat we alles op alles moeten zetten om juist voor deze groep mensen de AOW op 65 jaar mogelijk te houden. Zeker ook zij verdienen het. En dat geldt ook voor een behoorlijk aanvullend pensioen. Sowieso willen we de ruimte houden om via aanvullende pensioenen de effecten van een parlementsbesluit zoveel mogelijk ongedaan te maken.

We moeten met elkaar nu alles op alles zetten om de kabinetsplannen ingrijpend te veranderen. Daarom is in de Federatieraad besloten om door een combinatie van acties en lobby de druk op te voeren. Zodat we zoveel mogelijk van ons eigen plan binnen kunnen halen. Er is een actiestrategie afgesproken om dit optimaal kracht bij te zetten. Voorzitter Wientjes van VNO/NCW heeft het goed begrepen: de acties gaan dus gewoon door, ook in de bedrijven. Dat hoeft geen verrassing te zijn. De werkgevers hebben eind september het overleg over een alternatief voor de AOW-verhoging laten klappen door zich terug te trekken uit het overleg. Als we door de nieuwe AOW-wet schade oplopen komt die terug op de CAO-tafel.

We zullen gerichte acties organiseren, in ieder geval rondom de parlementaire behandeling. Houd onze berichtgeving daarover in de gaten, want wij rekenen wel op u. In ieder geval roepen we u nu al vast op om daar naar toe te komen.

We wensen u goede feestdagen en tot ziens in 2010.

Met vriendelijke groet,

Agnes Jongerius FNV Henk van der Kolk FNV Bondgenoten Edith Snoey ABVAKABO FNV John Kerstens FNV Bouw

{icon_pdf.gif} Brief aan de leden 20 december 2009