Gemeente Uithoorn

College wil nieuw beleid openbare verlichting

18 december 2009

Juist tijdens de donkerste dagen van het jaar is het een herkenbaar thema: openbare verlichting. Het raakt verschillende facetten van het openbare leven. Het draagt bij aan de verkeersveiligheid, aan het straatbeeld en zorgt voor een bepaalde sfeer. Juist het maatschappelijke karakter maakt dat openbare verlichting afgestemd moet worden op veranderingen in de samenleving.

Openbare verlichting moet niet alleen bijdragen aan verkeersveiligheid, maar ook aan sociale veiligheid. Andere actuele thema's zijn: duurzaamheid en energiebesparing. Ook hiermee houden B&W rekening bij het opstellen van nieuw beleid.

De afgelopen jaren zijn door maatschappelijke en technologische ontwikkelingen nieuwe mogelijkheden voor openbare verlichting ontstaan. Sommige mogelijkheden worden ingekaderd door wettelijke regels, door technische beperkingen of door landelijke richtlijnen. Toch zijn er altijd nog keuzes te maken. B&W hebben besloten de raad te vragen opnieuw kaders te stellen voor het beleid voor openbare verlichting. Op 17 december 2009 vergadert de raad over dit onderwerp. Zie agenda raadsvergadering elders op deze pagina.

Wanneer de raad de kaders bepaald heeft, gaan B&W aan de slag met het opstellen van nieuw beleid aan de hand van bovengenoemde thema's. ^