Gemeente Uithoorn

Controle hondenbelasting in januari 2010

20 december 2009
Bent u eigenaar van een hond en heeft u uw hond nog niet aangegeven bij de gemeentelijke belastingen? Doe dit dan snel, want per januari 2010 komt er een controleur namens de gemeente langs om dit te controleren.

De gemeente Uithoorn heft al jaren de hondenbelasting. Uit oogpunt van het gelijkheidsbeginsel vindt de gemeente het belangrijk, dat iedere hondenbezitter ook daadwerkelijk hondenbelasting betaalt. Vandaar dat de gemeente in januari controleurs inzet die dit huis-aan-huis gaan controleren. Wanneer u een hond heeft, betaalt u voor 2010 het tarief van EUR 69,50. Voor elke volgende hond is het tarief EUR 153,30. U bent verplicht om aangifte te doen. Doet u dit niet, dan kan de gemeente u een boete opleggen.

Dus heeft u een hond, die u nog niet heeft aangemeld doe dat dan direct via het e-aangifteformulier. Dit formulier is te vinden via het digitale loket op de website van de Gemeente Uithoorn.

Liever per post? Dan kunt u het aangifteformulier aanvragen bij het team WOZ/belastingen van de gemeente, telefoon 0297-387530. Het zou jammer zijn als de controleur u voor is.
^