Gemeente Uithoorn

Openbaar vervoer in Uithoorn een flinke stap gebruiksvriendelijker

18 december 2009

De gemeente Uithoorn is er trots op dat één van de doelstellingen van het Uithoorns Verkeer- en Vervoerplan is verwezenlijkt: het toegankelijk maken van het openbaar vervoer voor alle reizigers. Eén van de methoden om dit te realiseren is het aanpassen van alle bushalten.

De bushalte is een visitekaartje voor goed openbaar vervoer. De halte moet netjes, herkenbaar, maar vooral ook bruikbaar zijn. Niet alleen voor de gemiddelde reizigers, maar juist ook voor die personen in onze samenleving die iets minder gemakkelijk reizen, zoals ouderen en mensen met een lichamelijke beperking.

Na de komst van kwalitatief beter busmaterieel met een lage instap en een vlakke vloer zijn nu ook de bushalten in Uithoorn en De Kwakel aangepast. Daardoor komt de lage en vlakke instap beter tot zijn recht. De meeste bushalten in de bebouwde kom zijn hoger dan een gewoon trottoir.

De aangepaste bushalten passen goed in het beleid van de gemeente voor hoogwaardige voorzieningen en prima verbindingen. De Stadsregio Amsterdam heeft alle gemeenten in haar gebied gestimuleerd om de halten binnen enkele jaren aan te passen. Omdat Uithoorn als eerste op deze oproep heeft gereageerd, heeft deze gemeente een flinke financiële steun van de Stadsregio gekregen (95%) voor de realisering van deze voorzieningen. In totaal ging het om EUR 650.000,-.

Uithoorn heeft meer gedaan

Er is gekeken naar de nieuwe landelijke toegankelijkheidscriteria van het CROW, een nationaal kennisplatform voor infrastructuur, verkeer en openbare ruimte. Niet alleen de hoogte en breedte van de halte zijn van belang, maar ook de geleidelijnen naar de halte (voor mensen met een visuele beperking). Wie met een taststok zijn weg moet zoeken, maakt gebruik van gidslijnen. Er bestaan 'natuurlijke' gidslijnen, zoals een grasrand, een heg, een gevel en een trottoirband. Bij een speciaal voor blinden en zeer slechtzienden aangelegde lijn spreken we van een geleidelijn. Die geleidelijnen bestaan vaak uit witte of gele ribbeltegels.

Overal in Uithoorn kunt u deze lijnen tegenkomen. Wij vragen u deze lijnen niet te blokkeren met bijvoorbeeld reclamemateriaal, fietsen of overhangend groen.

Voorzieningen

Inmiddels zijn op zeven halten digitale reizigersinformatiepanelen geplaatst. De vermelding van de aankomsttijd op deze panelen draagt extra bij aan een gebruiksvriendelijk openbaar vervoer. De informatiepanelen zullen in de toekomst op meer halten worden geplaatst. Daarnaast is de openbare verlichting verbeterd door het plaatsen van extra lichtmasten. Op halten aan de Alfons Ariënslaan en de Arthur van Schendellaan is bij wijze van proef energiearme LED verlichting toegepast. Tenslotte zijn hoogwaardige fietsenstallingen geplaatst. De verbeteringen van de halten en de route erheen is intensief besproken met Visiris (een netwerkorganisatie voor mensen met een visuele beperking) en met de heren Zwik, Oussoren en Van Weerdenburg. Deze drie inwoners zetten zich vrijwillig in om de toegankelijkheid in de gemeente Uithoorn te verbeteren ^