Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Brief aan Nederlands Genootschap van Hoofdredacteuren

Nieuwsbericht | 20-12-2009

Geachte heer Joustra,

Helaas hebben wij verregaande maatregelen moeten treffen om de Q-koorts te bestrijden. En uiteraard doen de media daar - in woord en beeld - verslag van.

Een van de leidende principes in de bestrijding van de Q-koorts is openheid. Dit betekent dat wij tegemoet willen komen aan de wens beelden te mogen maken van de ruimingen op geitenbedrijven. Even belangrijk echter, vinden wij de positie van de geitenhouders. Het zien ruimen van een deel van hun dieren is een ingrijpende en aangrijpende gebeurtenis. Diverse geitenhouders hebben ons dan ook gevraagd onze invloed aan te wenden om de media van het bedrijf en uit de omgeving te weren, wanneer er geruimd wordt

Dit verzoek van de geitenhouders geleiden wij graag aan u door. En hoewel we de media natuurlijk in geen enkel opzicht in hun vrijheid willen beknotten of willen sturen, zouden ook wij het zeer op prijs stellen indien u uw collega's wilt vragen terughoudendheid te betrachten, omwille van de privacy en de gevoelens van de geitenhouder.

Om toch tegemoet te komen aan de informatiebehoefte, organiseren wij maandag 21 december eenmalig een mediabezoek aan een te ruimen bedrijf.
De Voedsel en Waren Autoriteit zal voor dit bezoek het bezoekersverbod, dat vanaf nu op besmette bedrijven geldt opheffen, opdat één cameraploeg in de stal opnames kan maken, die vallen onder het u bekende poolregime. Buiten deze opnames kunnen de media het ruimen vanaf de openbare weg volgen.

Met vriendelijke groeten,

De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

De minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit