Ingezonden persbericht


PERSBERICHT

20 DECEMBER 2009

Platform ZonderKunstenaarsGeenKunst
Platform Kunstenaars CBK Rotterdam

Lobby kunstenaars succesvol in Rotterdam

Sinds een jaar pleiten kunstenaars in Rotterdam voor verbetering van het kunstklimaat. Op16 december j.l., werd een door de Rotterdamse kunstenaars gesteund voorstel van wethouder R. Grashoff (GroenLinks) unaniem aangenomen in de Raadscommissievergadering van Jeugd Onderwijs en Cultuur. Vanaf 1 januari 2010 komt 300.000 euro uit de BKV- gelden1 beschikbaar voor ontwikkeling en onderzoek door individuele kunstenaars.

Daarbij heeft de wethouder de instellingen opgedragen om 70% van de BKV- gelden die zij ontvangen2 aan Rotterdamse kunstenaars te besteden. Platform ZonderKunstenaarsGeenKunst en Platform Kunstenaars CBK worden nauw betrokken bij de uitwerking van het nieuwe beleid.

Kunstenaars in Rotterdam hebben het afgelopen jaar intensief gelobbyd. Reden was de door hen gesignaleerde achteruitgang van het kunstklimaat in Rotterdam. Met het afschaffen van individueel aan te vragen gelden in 2005, verdwenen vrijwel alle regelingen die waren toegesneden op de individuele kunstenaarspraktijk. Deze regelingen zijn noodzakelijk voor een kwalitatieve impuls van onderzoek, ontwikkeling en presentatie.

In april 2009 overhandigden Platform ZonderKunstenaarsGeenKunst en Platform Kunstenaars CBK namens 400 kunstenaars de wethouder en gemeenteraadsleden een petitie. Deze petitie vond gehoor: de maanden erna - dit is uniek in Nederland - zijn de kunstenaarsplatforms door politiek en beleidsmakers intensief betrokken bij de ontwikkeling van nieuw beleid. Dit heeft geresulteerd in het voorstel van wethouder R. Grashoff. De raadscommissie ondersteunde unaniem het voorstel. De politiek is ervan overtuigd dat de nieuwe regelingen het kunstklimaat en de kunstmarkt in de Maasstad een belangrijke impuls zullen geven.

De komende weken zal de nieuwe regeling voor onderzoek en ontwikkeling door het Centrum Beeldende Kunst Rotterdam in overleg met de dienst Kunst en Cultuur (dKC) en de kunstenaarsplatforms worden vormgegeven.


---